Coronavirus Curriculum

Coronavirus Curriculum

Dagelijks worstelen schoolleiders en docenten met de uitdagingen die lesgeven op afstand met zich meebrengen. Hoewel de basisschoolleerlingen weer deels naar school kunnen, en de middelbare scholieren volgen in de nabije toekomst, lijkt het verzorgen van online lessen een constante te gaan worden.

Steeds terugkerende vragen hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat meisjes wereldwijd naar school kunnen, en dat alle kinderen gelijke toegang hebben tot onderwijs en digitale technologie?

Analyse en reflectie

Studenten en docenten van het Teachers College (TC) van de Columbia University (VS) zagen kansen voor analyse en reflectie, en ontwikkelden in samenwerking met het Unesco regiokantoor in Beijing een Coronavirus Curriculum. Het doel van dit curriculum is om de komst van de pandemie te gebruiken om te onderzoeken welke kwesties centraal staan bij kritisch wereldburgerschap. Het is nu immers voor iedereen duidelijk dat we in een wereld leven waarin we op verschillende manieren met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn.

Hoe beïnvloedt globalisering zowel de verspreiding als de potentiële inperking van covid-19? Welke factoren maken dat bepaalde groepen meer kans hebben de ziekte op te lopen, en hoe houden deze verband met omstandigheden zoals armoede? Waarom worden bepaalde groepen mensen hierin aangewezen als schuldige, en hoe kunnen we deze stigmatisering indammen?

Hoofdthema's

Het curriculum waaraan de TC-studenten werken is georganiseerd rond zes hoofdthema’s, die uit een brainstorm onder Unesco-medewerkers naar voren kwamen. Het voornemen is het curriculum te testen op scholen in Beijing, en de lessen vervolgens verder te verspreiden binnen de ASPNet-scholen van Unesco. De thema’s zijn:

  • Globalisering: onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid, inclusief gedeelde crises en oplossingen
  • Solidariteit: belang van begrip en samenwerking, de rol van belanghebbenden op verschillende niveaus
  • Mediawijsheid: feiten onderscheiden van meningen, mediageletterdheid
  • Gelijkheid: hoe de pandemie en andere crises onevenredig grote gevolgen hebben voor de armen en kwetsbaren
  • Non-discriminatie: hoe de pandemie en andere crises discriminatie, xenofobie en uitsluiting in de hand werken
  • SDG’s: hoe de onderwijssystemen omgaan met de pandemie en zich in staat stellen aan hun verplichtingen te voldoen om iedereen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden.

Nog veel te leren

In ieder geval het komende jaar – of wanneer er een vaccin is ontwikkeld en iedereen zich weer relatief veilig kan voelen – valt nog veel te leren van de crisissituatie. Hoe verzorgen we kwalitatief goed online onderwijs? Hoe gaan we om met scholieren zonder toegang tot digitale hulpmiddelen? Hoe verkleinen we het gezondheidsrisico van kinderen in grote klassen? Door oplossingen te bedenken voor onder meer deze uitdagingen kunnen landen beter voldoen aan hun SDG-beloften.

Iedereen wordt geraakt door deze pandemie. Meer dan ooit wordt duidelijk hoezeer we wereldwijd via eindeloos veel wegen met elkaar verbonden zijn. Laten we daarom de harde lessen die de pandemie ons leert – over hoe het gedrag van individuen het welzijn van de gemeenschap beïnvloedt en het belang van betere bescherming van kwetsbare groepen, en meer – niet veronachtzamen.

Deze blog is eerder gepubliceerd op Education International's 'World of Education' blog in het Engels, Frans en Spaans.

Loading...