Aletta Jacobs.jpg
Memory of the World
Over deze foto

Archief van Aletta Jacobs

Archief van Aletta Jacobs

Archief van Aletta Jacobs

Het archief van Aletta Jacobs (1854-1929) bevindt zich in Amsterdam bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De kiesrechtstrijd is in het archief het meest prominent vertegenwoordigd, met brieven gericht aan Aletta Jacobs van onder anderen internationale feministen als Carrie Chapman Catt, Anna Howard Shaw, Emmeline Pankhurst en Olive Schreiner.

Andere documenten vertellen over de strijd voor toegang tot hoger onderwijs en de medische professie, de rechten van prostitués, reproductieve rechten van vrouwen en de rol van vrouwen in de politieke vredesbewegingen.

Participerende landen: Nederland en de Verenigde Staten

Jaar van inschrijving: 2017.