Policy advisor intangible heritage (interim)

Nathan Albury

Tijdelijk beleidsadviseur immaterieel erfgoed. Postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Doet onder meer onderzoek naar beleid en procedures voor wat betreft het identificeren, voordragen en erkennen van immaterieel erfgoed in Nederland in het kader van de 2003 Conventie. 

Nathan Albury