Komt mijn favoriete erfgoed in aanmerking voor de werelderfgoedstatus?

Komt mijn favoriete erfgoed in aanmerking voor de werelderfgoedstatus?

Een van de meest gestelde vragen aan de Unesco Commissie is de vraag of een bepaald erfgoed op de werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst zou kunnen worden. 

Wat is Werelderfgoed?

Werelderfgoed is de benaming voor cultureel of natuurlijk erfgoed dat uniek is en van universele waarde voor de mensheid. Op de Werelderfgoedlijst van Unesco kunnen alleen monumenten, steden of natuurgebieden worden ingeschreven. Een plek op de lijst levert geen geld op van Unesco. Het land dat een nominatie indient verplicht zich juist om zelf goed voor het erfgoed te zorgen en het te bewaren voor volgende generaties.  

Wat is in het kort de procedure?

Ten eerste moet een erfgoed zijn toegevoegd aan de Voorlopige lijst van potentieel werelderfgoed die elk aangesloten land moet opstellen. De voorlopige lijst van Nederland wordt opgesteld door een commissie van experts en ter vaststelling voorgelegd aan de Nederlandse regering. De lijst bevat dus alleen erfgoederen waarvan de experts denken dat de unieke en universele waarde kan worden aangetoond.

De huidige lijst ligt vast tot 2020. Als de regering besluit tot het voordragen van een erfgoed van de lijst, geeft ze de opdracht een nominatiedossier samen te stellen. 

Dit dossier wordt vervolgens ingediend bij het Werelderfgoedcentrum van Unesco in Parijs. Experts beoordelen het dossier en bezoeken het erfgoed om te bepalen of de inhoud van het dossier overeenstemt met hun observaties. Vervolgens brengen de experts advies uit aan het Werelderfgoedcomité dat elk jaar bijeenkomt. Het comité bepaalt of een erfgoed op de Werelderfgoedlijst van Unesco wordt ingeschreven. Ook kan het comité negatief beslissen of het dossier terugverwijzen omdat het nog niet van voldoende kwaliteit is.

Plaatsing

De gehele procedure om te komen tot plaatsing op de lijst kan jaren duren. De laatste inschrijving voor Nederland was de Van Nellefabriek in Rotterdam in 2014. De nominatie van de Koloniën van Weldadigheid maakt een nieuwe kans nadat inschrijving in 2018 niet in een keer lukte. 

Loading...