Unesco-scholendag 2019

Unesco-scholendag 2019

24 september 2019
Haagse Hogeschool

De jaarlijkse ontmoetingsdag van alle Unesco-scholen. Met lezingen, workshops, en vooral veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en samen aan de slag te gaan.  Locatie: https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/vestigingen/hoofdvestiging-den-haag

12:15 plenaire opening in Speaker's Corner
Collegevoorzitter HHS en lid Unesco Commissie Leonard Geluk 
Unesco voorzitter Kathleen Ferrier
Lid Unesco Jongerencommissie Pepijn Kruiswijk

13:30 eerste ronde workshops
1. Immaterieel erfgoed en onderwijs - Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) en Unesco
Zaal Mandela

Immaterieel erfgoed is een mooi voorbeeld van een Unesco-thema dat je heel dichtbij maar ook heel ver weg kunt beschouwen. Fierljeppen, de Pride Amsterdam, Koningsdag, Hennakunst, of nog dichterbij, in het eigen dorp of de eigen stad. Door de veelzijdigheid van immaterieel erfgoed kan het bij allerlei vakken aan de orde komen. Kijk maar eens wat er allemaal in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staat:  www.immaterieelerfgoed.nl/inventaris.

Deze workshop is een voorloper van een groter project, waarin we samen met Nederlandse scholen gaan kijken naar onderwijs over immaterieel erfgoed.  Welke onderwerpen spreken aan? Waar zitten de aanknopingspunten met het curriculum? Hoe kunnen de onderwerpen bijdragen aan culturele ontwikkeling? Ontdek immaterieel erfgoed in Nederland en de ongekende mogelijkheden die het biedt om UNESCO onderwijs te maken. Meld je aan en doe mee!

2. Cross Your Borders 'Wat heeft vlees eten te maken met onrecht en armoede in Zuid-Amerika?'   
Zaal OV 3.75

'We eten in Nederland ontzettend veel vlees. Maar wist je dat omdat wij zo veel vlees eten er veel armoede en onrecht is in Zuid-Amerika?! 

Hoe zit dat dan precies? En wat zouden wij daar zelf aan kunnen doen? Met deze workshop krijg je antwoord op deze vragen en gaan we kijken naar de verschillende problemen die spelen binnen vlees eten en het verbouwen van soja in Zuid-Amerika. Ga zelf aan de slag met Lego en presenteer jouw bouwwerk aan de rest van de groep!'

3. ROC Mondriaan: studenten aan de slag met Unesco
Zaall OV 4.57

Afgelopen jaar hebben we heel veel theorie meegegeven aan de studenten. Studenten hebben zelf ook heel goed nagedacht over de achterliggende reden van de VN en Unesco. Daarnaast hebben studenten presentaties gegeven van hun visie op de doelen en hoe deze in de praktijk te brengen in hun eigen leven en het leven van hun families. Verder hebben studenten een casus gevonden van één persoon op de wereld die geholpen was doordat iemand op de wereld hen hulp heeft kunnen bieden. Hulp van iemand dus die werkt vanuit de filosofie van Unesco en haar doelen. Tot slot hebben studenten een essay geschreven van de gevolgen op sociaal en economisch vlak in het kader van bijvoorbeeld klimaat vluchtelingen. In het kader van het laatste zijn de studenten op excursie geweest bij One Planet in het MUSEON.

Het zou nog mooier zijn als studenten de doelen nog meer konden internaliseren en deze de maatschappij inbrengen. Daarom lijkt het ons nuttig als docenten met elkaar van gedachten konden wisselen in deze workshop. Het zou een uitermate leuke ervaring zijn als we ook de krachten konden bundelen en samen konden werken, door bijvoorbeeld samen een project in het leven te roepen.
4. Carolus Clusius College (VO) deelt ervaringen met Erasmus+ projecten (deel 1)
Zaal Kennedy

In dit door Erasmus+ gefinancierde project maakten Unesco-scholen uit verschillende landen samen lesmaterialen over Unesco. Zij delen dit materiaal heel graag met de overige Unesco-scholen. 

14:25 tweede ronde workshops 
1. Immaterieel erfgoed en onderwijs - Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) en Unesco
Zaal Mandela

Immaterieel erfgoed is een mooi voorbeeld van een Unesco-thema dat je heel dichtbij maar ook heel ver weg kunt beschouwen. Fierljeppen, de Pride Amsterdam, Koningsdag, Hennakunst, of nog dichterbij, in het eigen dorp of de eigen stad. Door de veelzijdigheid van immaterieel erfgoed kan het bij allerlei vakken aan de orde komen. Kijk maar eens wat er allemaal in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staat:  www.immaterieelerfgoed.nl/inventaris.

Deze workshop is een voorloper van een groter project, waarin we samen met Nederlandse scholen gaan kijken naar onderwijs over immaterieel erfgoed.  Welke onderwerpen spreken aan? Waar zitten de aanknopingspunten met het curriculum? Hoe kunnen de onderwerpen bijdragen aan culturele ontwikkeling? Ontdek immaterieel erfgoed in Nederland en de ongekende mogelijkheden die het biedt om UNESCO onderwijs te maken. Meld je aan en doe mee!

2. Carolus Clusius College (VO) deelt ervaringen met Erasmus+ projecten (deel 2)
Zaal Kennedy

In dit door Erasmus+ gefinancierde project maakten de deelnemers lesmaterialen voor de school van de toekomst. Eén module viel onder de noemer entrepreneurship en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leerlingen moesten een ondernemersinitiatief uitwerken dat bijdroeg aan klemmende vraagstukken van mondiale aard: voedsel, energie, klimaat en vervoer. 

3. Deze workshop komt te vervallen wegens ziekte van de docent
Hogeschool Rotterdam: samenwerking met de stad in gebouw De Heuvel 
Al vanaf 2014 is er een samenwerking ontstaan tussen Gebouw De Heuvel en de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Rotterdam. In die samenwerking wordt getracht om studenten een positieve bijdrage te laten leveren aan deze opdracht. Wij zouden graag ervaringen willen delen en een gesprek willen voeren over het realiseren van een huidige en toekomstige betekenisvolle leer- en oefen-omgeving rond de vier Unesco thema’s.

4. Indische Buurtschool (PO): Ouders ontmoeten ouders 
Zaal OV 4.57

Met behulp van de ouders organiseert De Indische Buurt School het project: “Ouders ontmoeten Ouders”. Deze avonden, waarin er naast eten ook gesproken wordt over onderwerpen rondom opvoeding, de buurt, de school  en verhalen uitgewisseld worden over de eigen kindertijd, blijken een mooie en gezellige manier om de verschillende ouders op school met elkaar in contact te brengen.

Het project bestaat uit 4 of 5 bijeenkomsten inclusief de slotavond waarin de ouders hun eigen verhaal op het podium vertellen aan het publiek. De slotavond is een avond met: heerlijk eten & gezellige ontmoetingen met bijzondere verhalen van ouders van de school.

15:20 derde ronde workshops 
1. Immaterieel erfgoed en onderwijs - Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) en Unesco
Zaal Mandela

Immaterieel erfgoed is een mooi voorbeeld van een Unesco-thema dat je heel dichtbij maar ook heel ver weg kunt beschouwen. Fierljeppen, de Pride Amsterdam, Koningsdag, Hennakunst, of nog dichterbij, in het eigen dorp of de eigen stad. Door de veelzijdigheid van immaterieel erfgoed kan het bij allerlei vakken aan de orde komen. Kijk maar eens wat er allemaal in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staat:  www.immaterieelerfgoed.nl/inventaris.

Deze workshop is een voorloper van een groter project, waarin we samen met Nederlandse scholen gaan kijken naar onderwijs over immaterieel erfgoed.  Welke onderwerpen spreken aan? Waar zitten de aanknopingspunten met het curriculum? Hoe kunnen de onderwerpen bijdragen aan culturele ontwikkeling? Ontdek immaterieel erfgoed in Nederland en de ongekende mogelijkheden die het biedt om UNESCO onderwijs te maken. Meld je aan en doe mee!

2. Baarnsch Lyceum en Lyceum Sancta Maria (VO): geschiedenis in een breder perspectief - tien keer meer geschiedenis 
Zaal Kennedy
In samenwerking met The Black Archives en De Correspondent hebben wij een poster ontwikkeld die aansluit op e Tien Tijdvakken die nu in het geschiedenisonderwijs gebruikt worden. De poster biedt alternatieve tijdvakken, met wereldkaarten en historische gebeurtenissen die buiten Europa plaatsvonden. Op deze manier willen wij het stimuleren dat er op scholen ook aandacht komt voor niet-Europese geschiedenis.
3. Koning Willem I College (MBO): de SDG's in een Unesco-school 
Zaal OV 3.75

Het Koning Willem I College integreert de SDG's in het zijn van een Unesco-school. Coördinator Rob de Vrind deelt de ervaringen.
4. Rectoren/bestuurders: het vernieuwde kwaliteitskader en de strategie van Unesco 
Zaal OV 4.57

Het kwaliteitskader Unesco-scholen is een handvat voor Unesco-scholen om te evalueren hoe het Unesco-profiel op school is ingebed. Het stamt uit 2010, en is aan een herziening toe. Eén van de pijlers van het kwaliteitskader is de beleidsmatige vormgeving van het profiel op school. Wij wisselen graag met u van gedachten over de strategie van Unesco en de herziening van het kwaliteitskader. 

16:05 borrel Lighthouse Café 

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst 

Loading...