Unesco-scholencafé: Wereldburgerschap

Unesco-scholencafé: Wereldburgerschap

Maandag 1 maart 2021
via Zoom

Wereldburgerschap is een belangrijk thema voor het Unesco-scholennetwerk, en staat deze maand centraal in het online scholencafé. Een belangrijke keus die je als school maakt is bijvoorbeeld hoe je wereldburgerschap aanbiedt: als apart vak of ingebed in reguliere vakken? Kom ook meepraten en ervaringen uitwisselen!

Eén van de sterkste punten van het Nederlandse Unesco-scholennetwerk, is de onderlinge betrokkenheid van de scholen en het vele uitwisselen van ervaringen. Nu dat voor fysieke bijeenkomsten wat lastiger is geworden, gebeurt dat in het scholencafé.

Een online café van steeds maximaal een uur op de eerste maandag van de maand. Voor alle Unesco-scholen: PO, VO, MBO, HBO en Lerarenopleidingen.

Wereldburgerschap is een belangrijk thema voor het Unesco-scholennetwerk, en staat deze maand centraal in het café. Een belangrijke keus die je als school maakt is bijvoorbeeld hoe je wereldburgerschap aanbiedt: als apart vak of ingebed in reguliere vakken? En bij welk vak dan? Maak je gebruik van een lesmethode die aandacht heeft voor wereldburgerschap, ga je in zee met een aanbieder of ontwikkel je zelf materialen? 

Kortom, van alles om over te praten. Wat doe jij op school met Wereldburgerschap en wat zou je daarvan willen delen? Hoe zou je het onderwerp verder willen ontwikkelen? En wat zou je van andere scholen willen leren?
 

TERUGBLIK

Weten wat er in de sessie is besproken? Of heb je zelf nog informatie om te delen? Op deze twee Padlets hebben de deelnemers gewerkt: 

1. Antwoorden op de vraag: wat betekent Wereldburgerschap voor jou? 
 

Per subgroep spraken de aanwezigheid over deze vragen:

  1. Wat heb je zelf al met/rondom Wereldburgerschap op school gedaan? 
  2. Wat zou je het komende jaar met Wereldburgerschap willen doen? 
     Hoe zou je het onderwerp verder willen ontwikkelen? 
  3. Wat zou je van andere scholen willen leren? 
    Verdere synergie/stappen binnen het Unesco-scholen-netwerk?--> Hoe zou je samen willen werken met andere scholen omtrent wereldburgerschap?
  4. Wat stel je voor als concrete vervolgstap?
Loading...