Unesco Commissie presenteert advies over uitvoering Haags Verdrag en gebruik van het blauw-witte schildje

Unesco Commissie presenteert advies over uitvoering Haags Verdrag en gebruik van het blauw-witte schildje

22 juni 2020
Vredespaleis

Op 22 juni is het advies ‘Een wapen in vredestijd’ aangeboden, over de uitvoering van het Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje.

Image

De huidige crisis heeft aangetoond hoe belangrijk preventieve maatregelen zijn om in crisissituaties adequaat op te kunnen treden. In tal van crisissituaties in het verleden is aangetoond dat naast mens en dier, ook erfgoed bijzonder kwetsbaar is. De impact van het verlies van erfgoed, of het nu gaat om historische binnensteden, iconische gebouwen, waardevolle collecties of anderszins laat decennia lang zijn sporen na. Wereldwijd, ook in Nederland.

In het advies analyseert de Nederlandse Unesco Commissie het beleid en de daadwerkelijke bescherming van cultureel erfgoed in tijden van crisis in Nederland, in het bijzonder bij een gewapend conflict, en doet de Commissie aanbevelingen voor dringende verbeteringen. Ook komen (ervarings-)deskundigen aan het woord. Het advies is gericht aan de verantwoordelijke minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar ook de burgemeesters, gedeputeerden en veiligheidsregio’s.

De presentatie van het advies vond plaats in het Vredespaleis, de plek waar het Haags Verdrag in 1954 tot stand kwam, en was online te volgen zijn via de livestream op het Youtube-kanaal van de Commissie en deze pagina.

 

Loading...