Op weg naar de Climate Adaptation Summit 2021

Op weg naar de Climate Adaptation Summit 2021

22 oktober 2020
Online event

Op 22 oktober om 16.30 uur organiseert de Nederlandse Unesco Commissie een online paneldiscussie over de rol van cultuur bij klimaatadaptatie. Dit doet zij in aanloop naar de internationale wereldtop over klimaatadaptatie (Climate Adaptation Summit) die op 25 januari 2021 door Nederland wordt georganiseerd.

De paneldiscussie in oktober is onderdeel van een groter evenement ‘The Road to CAS’ van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Ook deze zomer waren de veranderingen van het klimaat goed voelbaar. Een gortdroge hete zomer, gevolgd door hevige en langdurige regenval, een toenemend aantal stormen en versnelde bodemdaling. Klimaatverandering is ook in het Koninkrijk der Nederlanden een realiteit. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, vraagt om adequaat handelen. Zeker wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden waardoor de veiligheid van mens, dier en natuur in het geding komt.

Image
Logo van de Climate Adaptation Summit 2021

Oplossingen

Om toekomstbestendig te zijn en om te kunnen gaan met deze veranderingen in het klimaat, zijn oplossingen nodig. Waar de huidige klimaatproblematiek en strategieën voor aanpassing vaak een kwestie lijken van economische investeringen of technologische innovatie, onderstreept de Unesco Commissie het belang van cultuur. Het inzetten van erfgoed, en cultuurhistorische kennis bij aanpassingen aan het klimaat, is niet vanzelfsprekend. Een gemiste kans, want juist erfgoed, materieel en immaterieel, biedt oplossingen die duurzaam en voor handen zijn. Daarnaast zijn uitdagingen lokaal bepaald, waardoor maatwerk nodig is.

Klimaatadaptatie is in de eerste plaats een menselijk proces waar een gedachtenverandering voor nodig is en waar culturele middelen bij kunnen helpen. Onder het motto Changing Minds not the Climate presenteert de Commissie op cultuur gebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatievraagstukken. In het evenement komt een viertal best practices langs, leerzame praktijkvoorbeelden waarin cultuur het uitgangspunt vormt voor klimaatadaptatie. Hieronder vallen het gebruik van historische kennis, de ontwikkeling van erfgoedstructuren en het inzetten van cultuurhistorie. Van Kampen tot Amsterdam, van Den Bosch tot aan Bonaire, cultuur geeft oplossingen voor de wijd uiteenlopende problemen die de verandering van het klimaat veroorzaken.

Discussie

In de paneldiscussie zullen deze voorbeelden besproken en vergeleken worden. Corinne Hofman, professor Caribische Archeologie aan de Universiteit Leiden en lid van de Unesco Commissie, zal de discussie leiden.

U kunt zonder registratie deelnemen aan het event. U vindt de livestream op deze pagina. Het event start om 16.30 uur.

Lees de bio's van de sprekers.

Image
Dit online event maakt deel uit van de programmering van het Warming Up festival, dat kunst en cultuur met het klimaatvraagstuk verbindt en aandacht vraagt voor de rol van de cultuursector bij klimaatadaptatie.
Dit online event maakt deel uit van de programmering van het Warming Up festival, dat kunst en cultuur met het klimaatvraagstuk verbindt en aandacht vraagt voor de rol van de cultuursector bij klimaatadaptatie.

Update: Hieronder kunt u de registratie van het event zien.

Loading...