Online seminar over beleidsreacties afstandsonderwijs

Online seminar over beleidsreacties afstandsonderwijs

Op 17 april organiseert de European Association of Technology Enhanced Learning een seminar over beleid rondom digitale technologieën in het onderwijs.

Vanwege de pandemie hebben veel landen over de hele wereld delen van hun onderwijssysteem moeten sluiten en worden digitale technologieën ad-hoc ingezet om leren op afstand te ondersteunen. Daarnaast hebben veel hogeronderwijsinstellingen de start van het komende semester verschoven en zijn ze momenteel bezig met het voorbereiden van een (volledig) online onderwijsaanbod voor de komende periode.

Deze uitzonderlijke situatie heeft ervoor gezorgd dat leren door middel van technologie in zeer korte tijd de mainstream is geworden voor veel leer- en onderwijspraktijken.

Tijdens het seminar zullen de panelleden verslag doen over het beleid in hun land in relatie tot onderwijs. Tevens zullen de implicaties op het gebied van leren met technologie besproken worden, en hoe dit eventueel beter kan worden ingezet. Doelgroep van dit seminar zijn onderzoekers en beleidsmakers die bezig zijn met online onderwijs.

U kunt deelnemen aan dit event via de website van EATEL.

Datum: 17 april 2020
Aanvang 17:00 uur

Loading...