Onderwijs en inclusie: presentatie Global Education Monitoring Report

Onderwijs en inclusie: presentatie Global Education Monitoring Report

15 oktober 2020
Online event

Wat zijn de mondiale trends op het gebied van inclusief onderwijs? En wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op dat gebied? Hoe hebben docenten, bestuurders en studenten in Nederland de afgelopen maanden het onderwijs ervaren en welke vraagstukken rond inclusie hebben zich voorgedaan?

De Nederlandse Unesco Commissie en het Centre for Global and Inclusive Learning van de Haagse Hogeschool organiseren de Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report, en koppelen daarin het mondiale perspectief aan het Nederlandse.

Stand van zaken in het onderwijs

In het Global Education Monitoring Report brengt Unesco ieder jaar verslag uit van de stand van zaken in het onderwijs in de hele wereld. Zij doet dat als verantwoordelijke VN-organisatie voor doel 4 van de Sustainable Development Goals: het bereiken van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en een leven lang leren voor iedereen. Dit jaar heeft het rapport als overkoepelend thema onderwijs en inclusie. Extra actueel gezien de schoolsluitingen en de overstap naar grotendeels digitaal onderwijs door de mondiale COVID-19 crisis.

Met als sprekers onder andere Kathleen Ferrier (Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie), Rajash Rawal (CVB Haagse Hogeschool), Anna D'Addio (Senior policy analist Global Education Monitoring Report), Mary Tupan (Directeur Echo, expertisecentrum diversiteitsbeleid), Rick Wolff (onderzoeker RISBO) en Rishainy Bomberg en Said Touhami (Unesco Jongerencommissie, studenten Haagse Hogeschool).

Programma:

10.00 Opening door Kathleen Ferrier, Rajash Rawal en Wâtte Zijlstra

10.10 Video van studenten van De Haagse Hogeschool: ervaringen met inclusie

10.15 Presentatie GEM-rapport door het Secretariaat van Unesco in Parijs

10.30 Reacties op het rapport en een korte toelichting op een onderzoek naar de ervaringen van docenten tijdens de schoolsluitingen. Wat betekenen de wereldwijde ontwikkelingen voor Nederland en jouw context, welke zijn herkenbaar en moeten we adresseren? Welke vraag roept het rapport bij je op?

11.10 Gelegenheid voor vragen

11.30 Afsluiting

De voertaal tijdens het event is Engels. Aanmelden kan via deze link. 

Loading...