Kennisdag Werelderfgoed over lokaal draagvlak

Kennisdag Werelderfgoed over lokaal draagvlak

9 september 2020
Schokland

Op 9 september vindt in Schokland een kennisdag plaats over Werelderfgoed. De dag is onderdeel van het capaciteitsopbouwprogramma dat de Nederlandse Unesco Commissie organiseert in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Werelderfgoed Nederland.

De bijeenkomst heeft als thema 'lokaal draagvlak' en is speciaal bedoeld voor de projectmanagers van de werelderfgoedsites in het Koninkrijk en enkele kandidaat-gebieden, waaronder de Koloniën van Weldadigheid.

Onder leiding van adviseurs van het communicatiebureau Vonc en communicatiestrateeg Ferenc van Damme krijgen de deelnemers concrete handvatten aangereikt om het lokaal draagvlak voor werelderfgoed te versterken. Het beheer en de bescherming van werelderfgoed kan niet zonder de betrokkenheid van lokale bewoners en bestuurders. Maar samenwerken met uiteenlopende belanghebbenden gaat niet altijd zonder slag of stoot. Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op en hoe voer je het gesprek over belangen op een open manier? Deelnemers maken kennis met het omgevingscanvas, een methode voor het maken, verrijken en verantwoorden van ruimtelijke plannen door ambtenaren, ondernemers en burgers.

De bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende erfgoedsites en het versterken en onderhouden van vaardigheden die van belang zijn bij het beheer van deze bijzondere locaties. Samenvattingen en hand-outs van de verschillende kennisbijeenkomsten en workshops zijn na de bijeenkomst online te raadplegen.

Loading...