Internationale Dag van de Persvrijheid

Internationale Dag van de Persvrijheid

In tijden van crisis is betrouwbare informatie van het grootst mogelijke belang. Een vrije pers is daarvoor onontbeerlijk, want desinformatie verspreidt zich net zo snel als het coronavirus zelf.

Journalisten onderzoeken de feiten en staan vooraan in de strijd tegen het verdraaien van de waarheid. Dat wordt ze in veel landen niet in dank afgenomen, en daarom ondervinden veel journalisten tegenwerking of geweld.

Feiten

Wereldwijd doen verslaggevers hun best om feiten en bewijzen te ontdekken die helpen de crisis te begrijpen. Deze op feiten gebaseerde informatie is van grote invloed op onze toekomst en hoe we die kunnen vormgeven. Daarom brengt de Nederlandse Unesco Commissie op 3 mei hulde aan de vrije journalistiek, door iedereen eraan te herinneren dat we in tijden van desinformatie een vrije pers keihard nodig hebben. Want feiten redden levens. En op feiten valt een nieuwe toekomst te bouwen.

Animatie

Op 3 mei zal ook een eerste animatie over persvrijheid worden gepubliceerd, gemaakt door RNW Media in samenwerking met de Unesco Jongerencommissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De korte animatiefilm is een sneak preview van een breder lespakket voor middelbare scholen dat later dit jaar beschikbaar komt. Het pakket zal toegankelijk zijn voor jongeren buiten Nederland en bestaat uit verschillende animaties, video’s van journalisten in de landen waar RNW Media werkzaam is, en verwerkingsopdrachten. Het online lespakket wordt aangeboden aan docenten maatschappijleer en verspreid via de ruim 11.000 Unesco-scholen in 182 landen.

4Voices4Freedom

Op sociale media zal op de dag van persvrijheid de eerste van een serie video’s worden gelanceerd, genaamd 4Voices4Freedom, van bloggers in landen waar persvrijheid beperkt is. Lemien Sakalunga uit de Democratische Republiek Congo vertelt over het effect van de drie weken durende internet shutdown en hoe hij zijn werk voor bloggerscollectief Habari, met gevaar voor eigen leven doet. In een andere serie genaamd The Humans of Press Freedom, delen journalisten hun ervaringen op social media. Dit is een coproductie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Unesco en RNW Media.

Loading...