Land van Wierook

Wadi Dawkah. (Foto: CC/Flickr.com | oh contraire)
Wadi Dawkah. (Foto: CC/Flickr.com | oh contraire)
Frankincense tree. (Foto: CC/Flickr.com | Dave Harris)
Frankincense. (Foto: CC/Flickr.com | tiffany bridge)

 De wierookbomen (Frankincense) van Wadi Dawkah, de overblijfselen van de oase van Shisr/Wubar en de aangesloten havens Khor Rori en Al-Baleed getuigen van een bloeiende handel in wierook gedurende vele eeuwen. Het was in deze regio een van de belangrijkste handelsactiviteiten van de oude wereld en de middeleeuwen. Deze groep van archeologische gebieden in Oman weerspiegelen de productie en distributie van wierook, een van de meest belangrijke luxe handelswaar in de oudheid, van de Middellandse en Rode Zee naar Mesopotamië, India en China. Het Land van Wierook is een bewijs van een bloeiende beschaving in Zuid-Arabië, van het neolithicum tot de late islamitische periode.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Oman
Oman
Loading...