Kujataa Groenland: Noorse en Inuit landbouw op de rand van de ijskap

Kujataa is een sub-arctisch agrarisch landschap in de zuidelijke regio van Groenland. Het getuigt van de culturele geschiedenissen van de Noorse jagers-verzamelaars die in de 10e eeuw arriveerden vanuit IJsland, van de Noorse boeren, van de Inuit jagers en van de agrarische Inuit gemeenschappen die zich vormden aan het eind van de 18e eeuw. Ondanks hun verschillen maakten de twee culturen samen een cultuurlandschap gebaseerd op landbouw, het grazen van vee en het jagen op zeezoogdieren. Het landschap representeert de vroegste introductie van landbouw in het Arctische gebied en de Noorse uitbreiding van nederzettingen buiten Europa.

Meer informatie op de internationale site van Unesco
Denemarken
Loading...