Word als stad een Unesco Learning City

Word als stad een Unesco Learning City

Unesco Learning Cities vormen samen een mondiaal netwerk waarbinnen de steden op beleidsniveau ervaringen uitwisselen over een leven lang leren.

Het zijn allemaal steden die samenwerking stimuleren tussen onderwijsinstellingen, bibliotheken, de lokale overheid, erfgoedinstellingen en alle andere organisaties die zich bezighouden met formeel of non-formeel onderwijs. De steden streven ernaar te voldoen aan de Sustainable Development Goals, en in het bijzonder het onderwijsdoel, SDG4.

In Nederland zijn sinds 2019 ’s-Hertogenbosch en Groningen lid van het Learning Cities Network.

Tot 1 november aanstaande kunnen geïnteresseerde steden het aanmeldingsformulier indienen bij de Nederlandse Unesco Commissie. De Commissie kan maximaal 3 steden per jaar aanmelden.

Meer informatie op de website van Unesco internationaal.

Bekijk de folder.

Loading...