We zoeken de mening van nieuwe, jonge mediamakers

We zoeken de mening van nieuwe, jonge mediamakers

Tijdens de World Press Freedom Conference 2020 is besloten de handen ineen te slaan en op zoek te gaan naar de stem van nieuwe, jonge mediamakers wereldwijd.

Hiervoor is een online onderzoek gelanceerd. Hoe ervaren bloggers, vloggers, influencers, fotografen en andere online mediamakers het maken van content, zeker daar waar dat minder goed mogelijk is, onder bijvoorbeeld onvrije omstandigheden. Het onderzoek is een initiatief van RNW Media, de Nederlandse Unesco Commissie en Unesco de Jongerencommissie.

Voelt jonge mediamakers zich vrij om content online te publiceren, tegen welke uitdagingen lopen ze aan en welke oplossingen kunnen er geboden worden.

De reacties op dit wereldwijde onderzoek vormen richting World Press Freedom Day 2021 een basis voor een aanbeveling richting de internationale gemeenschap en relevante beleidsmakers. De ervaringen en resultaten helpen om te bepalen wat nodig is om tot inclusief beleid rond digitale rechten te komen. En om te voorzien in veilige, inclusieve online plekken voor eenieder.

Doe mee aan het onderzoek.

Meer over de World Press Freedom Conference.

Loading...