Wat kan een leerling van een Unesco-school meer?

Wat kan een leerling van een Unesco-school meer?

Voor de tweede keer trokken docenten van de Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs zich in januari een paar dagen terug in de bossen bij Groesbeek. Dit om verder te werken aan de verdieping van het Unesco-profiel op school.

Stijn Dhert, lerarenopleider en ASP-coördinator bij de Vlaamse Unesco-scholen, hield een voordracht over de Sustainable Development Goals en hun relevantie voor het onderwijs. Hij verwees naar de in Vlaanderen ontwikkelde SDG-metrokaart, waarin duidelijk te zien is hoe sterk de doelen onderling verbonden zijn.

Thema's en competenties

SDG 4.7 gaat over wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling, tevens thema’s voor Unesco-scholen. Stijn koppelde deze thema’s aan de competenties die wereldwijd worden gezien als de belangrijkste voor modern onderwijs, bijvoorbeeld kritisch denken, mediawijsheid en onderhandelen.

De volgende dag formuleerden de docenten houdingen en vaardigheden voor de leerlingen die aan Unesco-projecten meedoen op school. Onder leiding van curriculumexpert Jan Berkvens brachten zij voor de thema’s duurzaamheid en wereldburgerschap doelen in kaart voor leerlingen in de onder- en bovenbouw. Dit is een stap om duidelijk te kunnen maken wat een leerling van een Unesco-school voor extra vaardigheden meekrijgt tijdens zijn of haar schoolloopbaan.   

Emotienetwerken

De tweedaagse bijeenkomst sloot af met een workshop van Imagine IC over emotienetwerken, een samen met de Reinwardt Academie ontwikkelde nieuwe methode, om aan de hand van een voorwerp over erfgoed en emoties te kunnen spreken. Wat wil je bewaren en wat niet? Wat hoort er in een museum thuis? 

In aanloop naar de Unesco-scholendag dit najaar, gaan de docenten in groepjes verder met de vaardigheden en concrete opdrachten. Deze zullen zij dan op de scholendag presenteren aan de overige Unesco-scholen.

Loading...