Nieuws
De Waddenzee in de winter. (Foto: CC/Flickr.com | Andreas Adelmann)
Nieuws
Over deze foto
De Waddenzee in de winter.

Voorkom nog meer gaswinning onder de Waddenzee

Voorkom nog meer gaswinning onder de Waddenzee

Voorkom nog meer gaswinning onder de Waddenzee

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog meer aardgas winnen onder de Waddenzee. De Unesco Commissie is tegen nieuwe winning. 

Op 7 februari 2019 praat de Tweede Kamer over uitbreiding van de aardgaswinning in de Waddenzee en rondom de Waddeneilanden.

De Nederlandse Unesco Commissie is tegen nieuwe winning en ondersteunt daarom de oproep van de Waddenvereniging aan de Tweede Kamer om nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee te voorkomen.

Aardgaswinning en het gebruik van aardgas dragen bij aan klimaatverandering en horen niet thuis in een uniek natuurlijk werelderfgoedgebied als de Waddenzee. Het leidt tot bodemdaling en levert onnodige risico's op die dit kwetsbare gebied kunnen schaden. Nieuwe winning verkleint ook het draagvlak voor de energietransitie in de regio.

Samen met de Waddenvereniging en vele anderen doen we een oproep aan de Tweede Kamer om nieuwe gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen en in plaats daarvan positieve keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame energietransitie.

Lees de brief van de Waddenvereniging aan de Tweede Kamer.