Nieuws
Molenaars aan het werk. (Foto: CC/Flickr.com | Nederlands Openluchtmuseum, Caroline Berkhof)
Nieuws
Over deze foto
Molenaars aan het werk. (Foto: CC/Flickr.com | Nederlands Openluchtmuseum, Caroline Berkhof)

Vijf vragen over immaterieel erfgoed en het ambacht van de molenaar

Vijf vragen over immaterieel erfgoed en het ambacht van de molenaar

Vijf vragen over immaterieel erfgoed en het ambacht van de molenaar

Het ambacht van de molenaar is door Unesco op de  Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed geplaatst. Vijf veel gestelde vragen over immaterieel erfgoed en de molenaar.

Wat, is de molenaar nu werelderfgoed?

Nee. Werelderfgoed zijn (kort gezegd) alleen gebouwen en natuurgebieden. Tastbare dingen. Het ambacht van de molenaar is immaterieel erfgoed, en staat op een lijst met ander bijzonder immaterieel erfgoed.

Wat is dat dan, immaterieel erfgoed?

Dat zijn ambachten, gebruiken en tradities waar mensen waarde aan hechten en die ze graag willen overdragen aan volgende generaties.

Waarom zouden we op zo’n lijst willen staan?

De internationale representatieve lijst van Unesco is een verzameling van mooie en bijzondere tradities en ambachten van over de hele wereld. Door de plaatsing van de molenaar maakt Nederland deel uit van die verzameling.

Wat is er bijzonder aan, nu ‘de molenaar’ op die lijst staat?

Het is de eerste Nederlandse voordracht voor de Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed. Nederland is sinds 2012 lidstaat van het Unesco-verdrag dat gaat over het levend houden (safeguarden) van immaterieel erfgoed.

Gaat Nederland nog meer voordragen?

Dat kan. Nederland heeft een inventaris van immaterieel erfgoed, samengesteld door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. De Minister van OCW kan uit die inventaris nog meer tradities voordragen.