Unesco-workshop over immaterieel erfgoed en onderwijs in Rotterdam

Unesco-workshop over immaterieel erfgoed en onderwijs in Rotterdam

Eind februari organiseert de Nederlandse Unesco Commissie een workshop over immaterieel erfgoed en onderwijs op initiatief van Unesco en de Europese Unie. Het is de tweede workshop in een reeks van drie. Deze editie vindt plaats in Rotterdam.

Unesco en de Europese Unie startten in 2019 een project om op een innovatieve manier met immaterieel erfgoed om te gaan. De bedoeling is dat leraren en leerlingen niet alleen gestimuleerd worden om kennis te maken met immaterieel erfgoed, maar ook dat ze het erfgoed zelf kunnen inzetten om verdere kennis op te doen.

Zo kun je tijdens allerlei lessen en projecten aandacht aan immaterieel erfgoed besteden, anders dan alleen in voor de hand liggende vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Niet om dit onderwerp te pas en te onpas ter sprake te brengen, maar vooral om ingewikkelde onderwerpen dichterbij de leerling te kunnen brengen door een verband te leggen met erfgoed uit hun nabije omgeving.

Bijvoorbeeld door in Oostenrijk tijdens de scheikundeles fermentatieprocessen uit te leggen aan de hand van de bereiding van sauerkraut. Je neemt een voorbeeld van een levend erfgoed dat voor de leerlingen herkenbaar is, om een wat abstracter proces als fermentatie uit te leggen.

Tien leerlingen en elf leraren uit heel Europa startten in oktober aan dit project tijdens een workshop in Wenen. Daar bedachten zij onderwerpen om op school te bespreken en werkten plannen uit.

In Rotterdam treffen zij elkaar weer om de resultaten te bespreken en te zien of zij op basis van deze ervaringen een aantal richtlijnen kunnen formuleren.

Loading...