Unesco stimuleert sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sport

Unesco stimuleert sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sport

Unesco heeft een nieuw initiatief gelanceerd om sociaalwetenschappelijk onderzoek naar sport te stimuleren, in het bijzonder op het gebied van ‘sport-integriteit’. Het initiatief is een samenwerking van Unesco met onder meer de Raad van Europa, de Europese Commissie, en het Internationaal Olympisch Comité. 

Het nieuwe samenwerkingsplatform gaat dienst doen als een informele ontmoetingsplek van professionals en organisaties die onderzoek naar ‘schone’ sport uitvoeren en ondersteunen. Door ervaring uit te wisselen en best practices te delen kan het benutten van kennis en onderzoeksresultaten door de sportwereld verbeterd worden, wat uiteindelijk zowel de sportsector als het sportbeleid ten goede komt.

Onderzoeksthema’s zijn onder meer sport-integriteit, het welzijn van sporters, de governance van sport, effectiviteit van sportonderwijs, gelijkheid en inclusie in sport, en de impact van technologie op de sportsector.

Unesco is actief op het terrein van anti-dopingbeleid in sport en beheert een fonds voor het tegengaan van dopinggebruik in sport. Unesco-lidstaten spraken een gezamenlijk anti-dopingsinspanning af via het Internationale Verdrag tegen Doping in Sport (2005). Nederland is zeer actief op dit werkterrein van Unesco, met inzet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op dit moment verzamelen de samenwerkende organisaties input en suggesties voor het nieuwe onderzoeksplatform. Hiervoor is een enquête opgesteld voor beleidsmakers en professionals. Er kan tot 31 mei worden gereageerd. 

Loading...