Nieuws
Punish the Crime, not the Truth
Nieuws
Over deze foto
In de brochure 'Punish the Crime, not the Truth' zijn alle cijfers verzameld over geweld tegen journalisten in de jaren 2016 en 2017.

Unesco-rapport: Straf de misdaad, niet de waarheid

Unesco-rapport: Straf de misdaad, niet de waarheid

Unesco-rapport: Straf de misdaad, niet de waarheid

Unesco rapporteert eens per twee jaar over de stand van zaken rondom journalistenveiligheid wereldwijd. Recent verschenen de nieuwste cijfers over 2016 en 2017 in het rapport ‘Punish the Crime, not the Truth’.

In 2016 en 2017 werden niet minder dan 182 journalisten vermoord, dat is gemiddeld een in de vier dagen. Dat is een onaanvaardbaar hoog cijfer, al is een lichtpuntje dat de trend de laatste twee jaren daalt: 2015 was met 116 doden een uitzonderlijk bloedig jaar, 2017 is met 80 moorden het beste jaar sinds 2011.

Onopgelost

Er is ook een lichte stijging te constateren van het aantal opgeloste zaken, maar nog altijd is 89% van deze misdrijven onopgelost. Zorgelijk is ook dat het aantal reacties van Unesco-lidstaten, dat over de jaren heen gegroeid was tot 74%, nu voor het eerst is gedaald, tot 64%.

De gevaarlijkste landen in 2016 en 2017 waren Mexico, Afghanistan, Irak en Syrië. De cijfers laten zien dat In Europa en Noord-Amerika moorden op journalisten weinig voorkomen. Toch tonen recente moorden in Malta (Caruana Galizia) en Slowakije (Ján Kuciak), en de aanslagen op de Telegraaf en Panorama in Nederland, aan dat het geweld tegen het vrije woord overal kan toeslaan.

IPDC-Raad

Het rapport van directeur-generaal Audrey Azoulay is besproken op de raadsvergadering van Unesco’s International Programme for the Development of Communication (IPDC) op 21 en 22 november. Nederland heeft bij die gelegenheid aangegeven Unesco’s werk voor journalistenveiligheid zeer belangrijk te vinden, en een grotere financiële bijdrage aan het programma toegezegd. Albana Shala, werkzaam voor Free Press Unlimited in Amsterdam, heeft het voorzitterschap van het IPDC overgedragen aan de Zweedse ambassadeur, Anna Brandt.

Image

Unesco houdt sinds 2006 nauwkeurig de moorden op journalisten en mediawerkers bij, en vraagt de betrokken landen om informatie over de voortgang van het juridische onderzoek naar al deze gevallen.

Deze database is online te raadplegen.

Lees de samenvatting van de cijfers in ‘Punish the crime, not the truth’ of het volledige rapport.