Unesco houdt haar 40ste Algemene Conferentie

Unesco houdt haar 40ste Algemene Conferentie

Van 12 tot 27 november 2019 vind in Parijs de veertigste Algemene Conferentie plaats van Unesco. De 193 lidstaten en tien geassocieerde leden van Unesco stellen tijdens de conferentie het programma en budget vast voor de komende twee jaar.

Tijdens de conferentie vinden tientallen bijeenkomsten plaats over een heel scala aan kwesties, variërend van mondiale erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs tot een bijeenkomst over de ethiek van kunstmatige intelligentie. 

Meer dan 100 ministers van Onderwijs zullen deelnemen aan een ministeriële bijeenkomst over inclusie en mobiliteit. Unesco heeft een wereldwijd verdrag in voorbereiding dat bedoeld is om in het buitenland behaalde 'hoger-onderwijs'-kwalificaties, verworven vaardigheden en academisch werk erkend te krijgen. 

Op 19 november vindt een grote bijeenkomst plaats van ministers van cultuur. Meer dan 100 ministers onderzoeken tijdens dit forum de plaats van cultuur in het overheidsbeleid en duurzame ontwikkeling. Hun debatten zullen zich richten op oplossingen die cultuur kan bieden voor vredesopbouw, kwaliteitsonderwijs, werkgelegenheid en sociale en stedelijke transformatie.

Tijdens de conferentie vindt ook het 11de Unesco-jeugdforum - Youth Spaces in Action! - plaats. De voormalig voorzitter van de Nederlandse Unesco Jongerencommissie zal Nederland daar vertegenwoordigen. 

Mensenrechten zullen centraal staan ​op 20 november, de dertigste verjaardag van de goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Er zal een internationaal gesprek plaatsvinden tussen kinderen en politieke leiders, NGO's en andere belanghebbenden, waarbij alle partijen voorstellen zullen doen over de rechten van kinderen voor de komende jaren.

Loading...