Unesco Commissie roept op tot dialoog over ‘beeldenstorm’

Unesco Commissie roept op tot dialoog over ‘beeldenstorm’

De Unesco Commissie is solidair met de vreedzame ‘Black Lives Matter’-protesten in Nederland en daarbuiten. Voor discriminatie en uitsluiting kan en mag er geen plaats zijn in onze samenleving. Bij de protesten speelt erfgoed soms een controversiële rol. De Commissie roept op om hierover de discussie te starten in plaats van geweld te gebruiken.

Unesco heeft als motto ‘Building peace in the minds of men and women’. Om dat doel te bereiken stimuleert Unesco de vreedzame dialoog. Dat betekent dat er geen enkele ruimte is voor discriminatie of uitsluiting op basis van etniciteit, gender, religie, seksuele geaardheid of welk motief dan ook. Een inclusieve samenleving is alleen te bereiken door in gesprek te gaan met elkaar, in wederzijds respect en met begrip voor onderlinge verschillen.

Voor de Unesco Commissie is het met geweld omver halen van standbeelden of bekladden van erfgoed geen duurzame oplossing. De juiste context bieden en meerdere perspectieven tonen is een betere manier. Al kan erfgoed soms onhoudbaar blijken na een proces van dialoog en inclusieve besluitvorming. De Commissie zet zich al jaren in om de bewustwording hierover te vergroten en adviseert overheden gericht beleid te maken.

Onze maatschappij is ontegenzeglijk divers van karakter. En die meerstemmigheid is heel waardevol. Ze verrijkt, biedt meerdere en vernieuwende perspectieven en geeft ruimte om van elkaar te leren. Inclusiviteit is daarom niet alleen rechtvaardig, maar ook hard nodig voor onze ontwikkeling.

Daarom is het van groot belang om breed maatschappelijk met elkaar in discussie te blijven. Sommige zaken uit het verleden, zoals controversiële standbeelden, evenals sommige tradities en gebruiken, kunnen ook verbinding brengen. Het verleden – en ook grote fouten uit het verleden –  kunnen we niet ongedaan maken, integendeel: we doen er verstandig aan ze onder ogen te komen. Zodat we ervan kunnen leren als we de samenleving van morgen vormgeven.

Kathleen Ferrier
Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie

Loading...