Toewerken naar meer Unesco-scholen in de Cariben

Toewerken naar meer Unesco-scholen in de Cariben

De Unesco Commissies van Curaçao, Sint Maarten en Sint Lucia organiseerden van 19-21 april een workshop over het Unesco-scholennetwerk. Het doel was om met deze workshop het aantal deelnemende scholen in de Caribische regio te vergroten, en elkaar te inspireren met goede voorbeelden.

Julie Saito en Fouzia Belhami verzorgden namens het hoofdkantoor van Unesco Parijs een overzicht voor het gehele netwerk, met voorbeelden van internationale projecten waar de scholen aan kunnen deelnemen en een uitleg over de structuur van het netwerk en de mogelijkheid om via een online omgeving contact met elkaar te zoeken.

Image
Afvalscheiding op een school in Sint Maarten.
Afvalscheiding op een school in Sint Maarten.

TrashHack

Sint Maarten presenteerde een project over recycling, dat aansloot bij de TrashHack campagne van Unesco. Ook een aantal Nederlandse scholen heeft zich bij die campagne aangesloten.

Op Sint Lucia heeft een van de scholen een club opgericht voor de leerlingen, de Young Saint Lucian Helpers, vergelijkbaar met de leerlingenwerkgroepen op de Nederlandse VO-scholen. De club krijgt een centrale rol bij bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten rond internationale dagen, zoals de Dag van de tolerantie (16 november) of de Internationale dag van het kind (11 oktober).

Good practices

De Nederlandse Unesco Commissie presenteerde good practices op het gebied van kwaliteitszorg, zoals de collegiale visitaties en de netwerkbijeenkomsten. Vooral de online Unesco-cafés konden op veel enthousiasme rekenen, diverse landen gaven aan vergelijkbare initiatieven te willen starten.

De coördinator van de Unesco-scholen in Zuid-Korea stond midden in de Koreaanse nacht op om een presentatie te verzorgen over het uitwisselingsproject tussen Koreaanse en Japanse leraren, en een groot vredesproject “Piece of peace”

Missie van Unesco

Het is tijdens zo’n bijeenkomst bijzonder om te zien hoe veel scholen er verbonden zijn via het Unesco-scholennetwerk, en hoe er over de hele wereld initiatieven ontstaan om bij te dragen aan de missie van Unesco. De aanwezige scholen en coördinatoren namen zich voor om nog actiever te gaan inzetten op samenwerking en uitwisseling.

Loading...