Poster crisisbewust handelen in vijf stappen

Poster crisisbewust handelen in vijf stappen

Een nieuwe poster toont een vijf-stappen-aanpak die erfgoedbeheerders kan helpen om zich beter voor te bereiden op een crisis. De poster is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie en Blue Shield Nederland. 

Bij de voorbereiding op een crisissituatie valt er veel te doen: een calamiteitenplan opstellen, een crisis- en collectiehulpverleningsteam samenstellen en oefenen. Ook kan duurzame samenwerking met bijvoorbeeld organisaties uit uw omgeving, collega-instellingen en hulpdiensten veel opleveren. De poster ‘Crisisbewust worden-zijn-doen in 5 stappen’ maakt deze voorbereidingen beter inzichtelijk en biedt handvatten en tips om goed voorbereid te zijn op een crisis, zoals wateroverlast, diefstal, brand of geweld. Daarnaast geeft de poster tips om de lijnen met de hulpdiensten korter te maken en in crisissituaties effectiever te kunnen handelen.

Poster opvragen of online bekijken

De poster is gemaakt voor A2-formaat. Download de pdf-versie van de poster.

Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via www.cultureelerfgoed.nl.

De uitgeschreven versie van de poster staat op de pagina Crisisbewust in 5 stappen.

Loading...