Percentage vrouwelijke hoogleraren groeit naar 23,1%

Percentage vrouwelijke hoogleraren groeit naar 23,1%

In het afgelopen jaar is het percentage vrouwelijke hoogleraren gestegen van 20,9% naar 23,1%. De belangrijkste verklaring hiervoor is de reeks 'Westerdijk-benoemingen', een impulsprogramma van het ministerie van OCW.

Nog nooit steeg het percentage vrouwelijke hoogleraren zo snel als in het afgelopen jaar. De nieuwste cijfers laten zien dat het Westerdijk-programma dat de benoeming van 100 extra vrouwelijke hoogleraren mogelijk maakte, een flinke stap in de goede richting is geweest. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor vrouwelijke hoogleraren, die het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren publiceert.

Ondanks bovenstaande stijging neemt het aandeel vrouwen (in fte) nog steeds af per opeenvolgende functiecategorie. Nederland telt 53,9% vrouwelijke geslaagden, 43% vrouwelijke promovendi en 41,8% vrouwelijke universitair docenten. Deze percentages liggen relatief dicht bij elkaar. Vervolgens daalt het percentage aanzienlijk naar 28,4% vrouwelijke universitair hoofddocenten en 23,1% vrouwelijke hoogleraren.

Behalve aan de Wageningen Universiteit is het percentage vrouwelijke hoogleraren aan alle Nederlandse universiteiten gestegen. De Open Universiteit heeft het grootste percentage (30,4%). De Erasmus Universiteit in Rotterdam het laagste percentage (14,5%). 

Blijven de percentages vrouwelijke hoogleraren met ditzelfde groeitempo stijgen, dan is pas in 2042 een evenredige m/v-verdeling ontstaan onder hoogleraren. Vorig jaar lag deze prognose nog op 2048. De kritische grens van 30% kan in 2025 bereikt worden.

Loading...