Onderzoeksbeurzen en stimuleringsprijzen voor vrouwelijke wetenschappers

Onderzoeksbeurzen en stimuleringsprijzen voor vrouwelijke wetenschappers

Op donderdag 22 april vindt voor de negende keer de uitreiking plaats van het Nederlandse L'Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ (FWIS). Onder het motto The world needs science, science needs women krijgen twee uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van de life sciences en exacte wetenschappen een onderzoeksbeurs van €25.000. Daarnaast zijn er drie kleinere beurzen voor opkomende talenten.

Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, zal de uitreiking verrichten en optreden als dagvoorzitter. Het FWIS-programma is een samenwerking tussen L'Oréal Nederland, de Nederlandse Unesco Commissie, the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

De uitreiking vind plaats op 22 april en start om 16.00 uur. Tijdens de uitreiking zullen de winnaars hun baanbrekende onderzoek toelichten. Ook zijn bekende Nederlandse wetenschappers aanwezig om belangstellenden een kijkje in de wetenschappelijke toekomst te geven. Deze sessie is via een online stream te volgen op de website van de KHMW.

Laureaten

De winnaars van de FWIS-beurzen 2021 zijn Jorien Treur en Anne Rios. Beiden krijgen een beurs voor een onderzoeksverblijf aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam voor de duur van een semester. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, administratieve en klinische taken, kunnen zij zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties.

Jorien Treur

Image

Jorien Treur is in 2016 gepromoveerd op de invloed van genetische en omgevingsfactoren op middelengebruik, werkt bij de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hier onderzoekt zij het verband tussen middelengebruik (roken, alcohol, cannabis) en psychiatrische klachten. Door gegevens van zeer grote groepen mensen te analyseren probeert zij te achterhalen of middelengebruik leidt tot psychiatrische problemen of juist andersom, of psychiatrische problemen leiden tot meer middelengebruik.

Anne Rios

Image

Anne Rios, gepromoveerd in 2011, is groepsleider en hoofd van het Princess Máxima Imaging Center in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Samen met haar team ontwikkelt en gebruikt zij beeldvormende technieken om de kennis over kinderkanker te verbeteren en nieuwe behandelingen te kunnen voorstellen.

Opkomende talenten

De winnaars van de Rising Talent Prizes 2021 zijn Sara Issaoun, Ymkje Anne de Vries en Ziena Abdulrahman. Hun beurzen zijn bestemd voor onderzoeksgerelateerde activiteiten.

Opkomende talenten

Sara Issaoun
De nummer één van de FWIS-Rising Talent Prize 2021 is promovendus en sterrenkundige Sara Issaoun van de Radboud Universiteit in Nijmegen; zij ontvangt € 3.500,- plus een nominatie voor het internationale Rising Talents programma van ‘For Women in Science’. Issaoun onderzoekt de werking van magnetische velden rondom zwarte gaten.

Ymkje Anna de Vries
De winnaar van de tweede prijs is Ymkje Anna de Vries, onderzoeker en docent aan de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij krijgt  € 2.000,-. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met depressies bij jongeren en in het bijzonder met de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de gevolgen daarvan.

Ziena Abdulrahman
De derde prijs ter waarde van € 1.000,- is voor Ziena Abdulrahman, promovendus bij de afdelingen gynaecologie, medische oncologie en pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze onderzoekt tumorimmunologie en immuuntherapie, met name in HPV-geassocieerde tumoren.

Glazen plafond

Initiatieven als ‘For Women in Science’ blijven hard nodig. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is er nog altijd sprake van een glazen plafond: Nederland telt 24,2% vrouwelijke hoogleraren, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020. Daarmee is er nog altijd sprake van een grote ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hoogste regionen van de wetenschap en staat Nederland op plek 24 van de 27 EU-landen. Als het aantal in de toekomst niet sneller stijgt zal het nog tot 2042 duren voordat evenredigheid is bereikt.

Image
Verzamelde logo's van de FWIS-partners

Over L'Oréal

De Groep L'Oréal heeft meer dan 110 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research en innovatie staan centraal binnen de organisatie. L'Oréal werkt met een toegewijd onderzoeksteam van 4.000 mensen dat ernaar streeft om de schoonheidsbehoeften van een miljard consumenten in de komende jaren te kunnen te beantwoorden. Hiernaast besteedt de organisatie veel aandacht aan het nieuwe CSR programma ‘L'Oréal for the Future’, waarmee zij zich heeft gecommitteerd aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030.

Over Unesco, de Nederlandse Unesco Commissie

Unesco is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & media. Door internationale samenwerking op deze gebieden werkt de organisatie aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Unesco geeft prioriteit aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en ze bevordert gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de in Unesco verenigde wereldgemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlandse overheid.

Over LNVH

De Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

Over NIAS

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. NIAS biedt ruimte voor reflectie en interactie en stimuleert daarmee wetenschappelijke vernieuwing. NIAS wil wetenschappelijke disciplines verbinden, samenwerking aanmoedigen, nieuwe onderzoeksrichtingen faciliteren en de banden tussen kunst en wetenschap aanhalen. NIAS is in 1970 opgericht en is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen sinds 1988. Als onafhankelijk Institute for Advanced Study is NIAS lid van twee internationale netwerken, waaronder met zusterinstituten in Berlijn, Uppsala, Princeton en Harvard.

Over KHMW

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

Loading...