Nieuws

Nieuw stappenplan licht procedure toe voor aanvraag geopark-status

Image
Stappenplan Geoparken
Nieuws

Nieuw stappenplan licht procedure toe voor aanvraag geopark-status

Nieuw stappenplan licht procedure toe voor aanvraag geopark-status

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een stappenplan ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe in Nederland een gebied de aanvraagprocedure voor status van Unesco Global Geopark doorloopt.

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een stappenplan ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe in Nederland een gebied de aanvraagprocedure voor status van Unesco Global Geopark doorloopt. Het stappenplan is bedoeld als extra ondersteuning voor aspirerende gebieden om de veeleisende procedure, die tenminste twee jaar duurt, te volgen om toe te kunnen treden tot het wereldwijde Geopark-netwerk (GGN).

Wat is een Unesco Global Geopark?

Unesco Global Geoparks zijn gebieden van belangrijke internationale geologische waarde die zich richten op erfgoedbeheer, het behoud van lokale tradities en identiteit, en duurzame gebiedsontwikkeling. Het wereldwijde netwerk van geoparken is gegroeid van 4 in 2000 naar 127 geoparken in 35 landen in 2017. Om de status van Unesco Global Geopark te krijgen, moet het geologisch erfgoed van het betreffende gebied van internationale waarde zijn en wettelijke bescherming genieten. Daarnaast moet een geopark een goede beheerstructuur hebben, met voldoende capaciteit voor management, diensten voor bezoekers en communicatiemiddelen.

Haalbaarheid

Gebieden die de status van Unesco Global Geopark nastreven, kunnen aan de hand van een zelf-evaluatie-formulier van het GGN toetsen hoe haalbaar het initiatief is en hoe ver het gebied is met de voorbereidingen. Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) adviseert daarnaast over de haalbaarheid van Nederlandse initiatieven en assisteert in de eerste fase van het proces bij het ontwikkelen van een aanvraagdossier voor kansrijke gebieden, aan de hand van een beleidslijn en het nieuwe stappenplan.

Kandidatuur

Momenteel werken diverse gebieden in Nederland aan een mogelijke kandidatuur: Oer-IJ (Noord-Holland), Gooi- en Vechtstreek (Noord-Holland, Utrecht), Schelde-Delta (Noord-Brabant, Zeeland, Vlaanderen), HollandDelta, de Heuvelrug (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland) en initiatief Peelhorst (Noord-Brabant).

Loading...