Nieuws
Het Unesco 1970-verdrag poogt illegale handel in kunstvoorwerpen en in het bijzonder cultureel erfgoed tegen te gaan. (Foto: Mika | unsplash.com)
Nieuws
Over deze foto
Het Unesco 1970-verdrag poogt illegale handel in kunstvoorwerpen en in het bijzonder cultureel erfgoed tegen te gaan.

Nederland stapt in Unesco-comité tegen illegale handel in cultuurgoederen

Nederland stapt in Unesco-comité tegen illegale handel in cultuurgoederen

Nederland stapt in Unesco-comité tegen illegale handel in cultuurgoederen

Nederland is deze week gekozen in het landencomité van het Unesco-verdrag tegen illegale handel in cultuurgoederen. Samen met de zeventien andere leden zal ons land de komende vier jaar actief betrokken zijn bij discussies over de uitvoering van het verdrag wereldwijd.

The Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property kwam tot stand in 1970. In Nederland is het sinds 2009 van kracht. Op dit moment hebben 137 landen de conventie ondertekend.

Illegale handel

Met het verdrag werden internationale afspraken gemaakt om illegale handel in kunstvoorwerpen en in het bijzonder cultureel erfgoed tegen te gaan. Naast het Unesco-verdrag bestaat er nog een ander verdrag op dit gebied: het Unidroit-verdrag. Dat is echter bedoeld als grotendeels privaatrechtelijk complement van het Unesco-verdrag.

Veel geld

Er gaat veel geld om in de illegale handel van cultureel erfgoed. Je kunt denken aan archeologische voorwerpen, maar ook bijzondere kunstvoorwerpen, boeken, prenten, munten etc. Het 1970-verdrag probeert onrechtmatige uitvoer en invoer van deze voorwerpen tegen te gaan door onderlinge afspraken te maken over het wel of niet mogen uitvoeren van objecten. Daarnaast stimuleert het verdrag landen om nationale wetgeving te implementeren en douanepersoneel op te leiden om smokkel tegen te gaan. Musea, archieven, kunstverzamelaars en handelaren worden aangemoedigd om herkomstonderzoek te doen, zodat men weet dat het gaat om een object dat niet is gestolen of zonder toestemming is uitgevoerd.  

Databases

Er bestaan databases om na te gaan of een object geregistreerd staat als gestolen. Zoals de Art Loss Database. De internationale politieorganisatie Interpol heeft ook een database van gestolen cultuurgoederen. Voor gebieden met een verhoogd risico op plundering en illegale opgravingen heeft de internationale museumorganisatie ICOM zogenoemde ‘Rode Lijsten’ ontwikkeld, om per gebied in kaart te brengen welke categorieën erfgoed kwetsbaar zijn en mogelijk illegaal verhandeld worden. Zo is er bijvoorbeeld een Rode Lijst voor Syrisch Erfgoed.