Nieuws
Tekstalternatief
Nieuws
Over deze foto

Munesco 2018: simulatie van diplomatiek overleg

Munesco 2018: simulatie van diplomatiek overleg

Munesco 2018: simulatie van diplomatiek overleg

Munesco is na 6 jaar een ijkpunt geworden in het schooljaar van de Nederlandse en Vlaamse Unesco-scholen voor voortgezet onderwijs. Het Oostvaarderscollege in Almere was dit jaar gastheer van de simulatie van internationaal diplomatiek overleg door leerlingen. De school wist veel instanties te interesseren voor het evenement. Aeres HBO, de gemeente, de Floriade 2022, de winkeliersvereniging waren allemaal actief betrokken.

De leerlingen vertegenwoordigden per delegatie een land, en hadden daarbinnen de rol van ambassadeur, pers of NGO. Zij stelden gezamenlijk een slotresolutie op, die tijdens de afsluitende vergadering in de Raadszaal van Almere nog heftig bediscussieerd werd. Ook de vraag of NGO’s nu wel of geen stemrecht hadden, leverde flink wat beroering op.

Inhoudelijk spraken de leerlingen over mondiale problemen, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. In de Slotresolutie riepen zij op om de groei van de wereldbevolking te remmen, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zorgvuldiger om te gaan met afval en voedselverspilling. Welke stappen zij daartoe willen nemen, is te vinden in de bepalingen van de slotresolutie (link naar document).

Komend schooljaar vindt Munesco plaats in Leuven, België. Van 7-9 november gaan de leerlingen daar weer volop in discussie over mondiale vraagstukken met een link naar Unesco.