Miljoenensteun voor onderzoek naar erfgoed en klimaatverandering in de Cariben

Miljoenensteun voor onderzoek naar erfgoed en klimaatverandering in de Cariben

Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) heeft 3,5 miljoen euro toegekend gekregen. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend gemaakt.

De financiële toekenning door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een belangrijke impuls voor het wetenschappelijk onderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het project ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ / ‘Islan(der)s at the Helm’ brengt technische, traditionele en hedendaagse kennis en voorbeelden uit de praktijk samen om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen voor de huidige klimaatuitdagingen. Het behoud van cultureel erfgoed en het gebruik van kennis uit het verleden vormen belangrijke uitgangspunten. Niet eerder financierde NWO programma’s van deze omvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

‘Eilande(rs)n aan het Roer’

Sinds de eerste bewoning van de eilanden hebben orkanen en verwoesting aan kustgebieden grote ecologische en sociale gevolgen voor het (Nederlandse) Caribisch gebied. Deze tasten niet alleen de leefomstandigheden (onderdak, voedsel en water) maar ook het erfgoed van de eilandbewoners aan. Dat culturele erfgoed vertelt veel over de interactie tussen mens en natuur door de eeuwen heen en kan oplossingen bieden voor de hedendaagse klimaatuitdagingen. “De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer voelbaar. Zeker in het Caribisch gebied. Om snel en adequaat te kunnen handelen is kennisuitwisseling en een Koninkrijk-brede samenwerking cruciaal”, aldus Corinne Hofman, hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied aan de Universiteit Leiden en lid van de Nederlandse Unesco Commissie. Het project richt zich op de ontwikkeling van een trans-Atlantisch platform en regionaal expertisecentrum aan de universiteiten van St. Maarten, Aruba en Curaçao en het CNSI om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen. Daarnaast biedt het project ook praktische handvatten. In samenwerking met Unesco zijn er plannen om een regionale training te organiseren om eerste hulp te kunnen bieden bij het evacueren en stabiliseren van erfgoed dat beschadigd is geraakt tijdens een natuurramp. 

Organisatie

Het project staat onder leiding van Dr. Francio Guadeloupe (KITLV/Universiteit van Amsterdam) en UNESCO lid Prof. dr. Corinne Hofman (KITLV/Universiteit Leiden). Naast universiteiten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, zijn ook maatschappelijke partners betrokken, waaronder verschillende Nationale Unesco Commissies, Unesco-aanspreekpunten en werkgroepen. De Nederlandse Unesco Commissie verleende patronage aan het project.

Voor meer informatie zie:

Loading...