L'Oréal-Unesco beurzen voor wetenschappers Wigman en Swanson

L'Oréal-Unesco beurzen voor wetenschappers Wigman en Swanson

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn aan wetenschappers Hanneke Wigman en Sonja Swanson de Nederlandse L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen uitgereikt. De jaarlijkse beurzen, met een waarde van 25.000 euro, stellen de laureaten in staat zich een periode aan hun onderzoek te wijden bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. 

Vrouwelijke hoogleraren

De L'Oréal-Unesco For Women in Science beurzen zijn een initiatief van L'Oréal Nederland en de Nederlandse Unesco Commissie, samen met de partners van het programma, het NIAS en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Het beurzenprogramma heeft tot doel het aantal vrouwelijke hoogleraren te vergroten. Het Nederlandse programma maakt onderdeel uit van de wereldwijde L'Oréal-Unesco samenwerking die beurzen en prijzen uitreikt aan excellente vrouwelijke wetenschappers. 

Onderzoek naar psychoses

Hanneke Wigman (1983) werkt bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek richt zich op psychoses bij jonge mensen. Hoe ontwikkelen psychoses zich? Hangen vroege symptomen ervan samen met andere ziektebeelden zoals depressie? Zijn er factoren die de ontwikkeling van psychoses remmen of stimuleren? En waarom verdwijnen de psychische klachten bij de één vanzelf en bij de ander niet? Met dit onderzoek hoopt ze bij te dragen aan het sneller kunnen aanbieden van de juiste hulp aan mensen met klachten. Daarnaast hoopt ze dat het onderzoek het begrip voor psychische problemen in de maatschappij vergroot. 

Onderzoeksmethoden

Sonja Swanson (1984) doet onderzoek bij het Erasmus Medich Centrum in Rotterdam. Ze richt zich op epidemiologische en statistische methoden voor het beoordelen van causale effecten tussen risicofactor en ziektebeeld. Zo is er veel recent onderzoek naar 'Mendeliaanse randomisatie', een methode waarbij de genen gebruikt worden als natuurlijk experiment om de effecten van gezondheidsinterventies te bestuderen. Deze methode is onder meer toegepast bij onderzoek naar de vraag of obesitas het risico op depressie beïnvloedt en of bijvoorbeeld bepaalde vitaminetekorten tijdens de zwangerschap het welzijn van het kind op lange termijn kunnen beïnvloeden. Swansons doel is om het transparante gebruik en de rapportage van deze methoden beter te maken en daarnaast ook de methoden zelf te verbeteren.

Loading...