Jongerenconferentie "Droogte: mythe of realiteit in Nederland?"

Jongerenconferentie "Droogte: mythe of realiteit in Nederland?"

Het IHE Delft Institute for Water Education, het grootste opleidingsinstituut voor de watersector ter wereld, organiseert een jongerenconferentie rondom het thema ‘droogte’. Nu onze zomers warmer en droger worden krijgen steeds meer gebieden in Nederland te maken met (de gevolgen van) droogte. De relevantie van het onderwerp wordt steeds groter. Tijdens deze conferentie kijken we hoe andere landen omgaan met aanhoudende droogte, en proberen we met elkaar oplossingen te bedenken voor Nederlandse problemen.

Het IHE nodigt scholieren en studenten van Unesco-scholen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar uit om deel te nemen aan de conferentie. De verschillende activiteiten die op de dag gepland staan, zijn voor iedereen toegankelijk.

De conferentie is op vrijdag 20 maart tussen 14.00 uur en 17.30 uur en vindt plaats bij het instituut (Westvest 7, Delft).

NB: de conferentie is in het Engels.

Scholen kunnen zich als groep aanmelden voor de conferentie door een mail te sturen aan a.sanllorentecapdevila@un-ihe.org. In de mail moet de grootte van de groep worden vermeld, en tevens de naam en contactgegevens van de begeleidende docent.

Ook worden de scholieren en studenten uitgenodigd om deel te nemen aan de ArtSci wedstrijd:
Wat hebben kunst, water en wetenschap met elkaar gemeen? Ze spelen allen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de mens. Doel van de wedstrijd is om jongeren aan te moedigen om aandacht te vragen voor een veilige (water) wereld door middel van kunst, rondom het thema water en droogte.

Er zijn twee categorieën: fotografie en free style tekeningen (schetsen, waterverf, olieverf, etc.). Wil je deelnemen aan de wedstrijd? Stuur dan je digitale beeld (foto of foto van de tekening) naar a.sanllorentecapdevila@un-ihe.org. De jury bestaat uit eerdere winnaars van de ArtSci wedstrijd, en de winnende artiest krijgt een prijs.

Loading...