Internationale Conferentie ter ere van 70 jaar Unesco Haags Verdrag

Internationale Conferentie ter ere van 70 jaar Unesco Haags Verdrag

Van 13 t/m 15 mei vond in Den Haag de conferentie Cultural Heritage and Peace: Building on 70 years of The Hague Convention plaats. De conferentie was georganiseerd door Unesco in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie en de Nederlandse ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Buitenlandse Zaken en Defensie. Een kort verslag in woord en beeld.

De bijeenkomst markeerde de 70e verjaardag van het Unesco Haags-verdrag, dat zich richt op de bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten. De conferentie bracht internationale experts, partners en belanghebbenden samen om te reflecteren op de successen, uitdagingen en toekomstmogelijkheden van erfgoedbescherming.

Vredespaleis

De conferentie werd op maandagavond officieel geopend in het Vredespaleis, in bijzijn van Ernesto Ottone, assistent-directeur-generaal van Unesco voor Cultuur en Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. Het Vredespaleis was ook de locatie waar in 1954 het verdrag werd opgesteld. De opening werd muzikaal omlijst door gospelzangeres Shirma Rouse, die optrad met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht.

Image
V.l.n.r. Erneste Ottone, assistent directeur-generaal van Unesco voor cultuur, Hanke Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken, Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW. (foto: Sicco van Grieken)
Image
Paneldiscussie tijdens de Conferentie. Aan het woord is Kajsa Ollongren, minister van Defensie. (Foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)

Netwerk Agora

Een van de hoogtepunten en een centraal onderdeel van de conferentie was de Netwerk Agora waar Unesco en haar belangrijkste partner organisaties, zoals Blue Shield International, good practices uitwisselden en toekomstige samenwerkingen, projecten en activiteiten verkenden. Ook het Nederlandse Cultural Emergency Response was aanwezig met een stand.

Image
Uitwisseling van Good Practices tijdens de Netwerk Agora. (Foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)

Noodhulpcontainer voor cultureel erfgoed

De Duitse noodcontainer, die de Commissie eerder dit jaar in Keulen bezocht kwam speciaal voor de conferentie naar Den Haag. Deze mobiele werkruimte, die op een brandweervoertuig kan worden vervoerd, dient als opslagplek voor essentiële materialen voor eerste hulp aan collecties in nood en is ontworpen om beschadigde archief- of bibliotheekcollecties te behandelen en stabiliseren na wateroverlast of brand. Onder meer Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Afelonne Doek, Algemeen Rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief, brachten een bezoek aan de noodcontainer.

Image
De Duitse container voor noodhulp aan archief- of bibliotheekcollecties. (Foto: Hjalmar Nyqvist)

Ontvangst in het Mauritshuis

Een andere bijzondere gebeurtenis was de culturele avond in het Mauritshuis. Naast een bezoek aan de collectie oude meesters van het museum, was er muziek te horen van studenten van het conservatorium in Den Haag. Staatssecretaris cultuur en media, Fleur Gräper-van Koolwijk, Martine Gosselink, directeur Mauritshuis, en Kathleen Ferrier, voorzitter van de Unesco Commissie spraken de aanwezigen toe. Ferrier sprak over de rol van cultureel erfgoed in het bevorderen van vrede en het verwerken van historische trauma's. Ze benadrukte hoe instellingen, zoals het Mauritshuis, bijdragen aan verzoening en erkenning door hun geschiedenis te onderzoeken en te tonen, inclusief de activiteiten van het museum tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale geschiedenis van het gebouw en de collectie. Haar toespraak onderstreepte het belang van erfgoed als bron van troost, heling en hoop, vooral voor mensen die door conflicten zijn getroffen.

Lees Ferriers gehele speech

Image
Culturele avond in het Mauritshuis. (Foto: ministerie van Buitenlandse Zaken)

Cube of Freedom

De vrijheidskubus van de Goetheschule Dieburg was een van de andere projecten die tijdens de conferentie te zien was. Studenten van Unesco-scholen uit 54 verschillende landen schilderden panelen rond het thema vrede en vrijheid. Ondanks taalbarrières kwam hun creativiteit duidelijk naar voren. Nu reist de Cube de wereld rond en verspreidt een boodschap van eenheid en hoop. Met het tonen van dit kunstwerk legde de Unesco Commissie een link tussen de cultuurconventies van Unesco en de activiteiten van het Unesco-scholennetwerk.

Image
De Cube of Freedom, gemaakt door studenten uit het Unesco-scholennetwerk. (Foto: Carola Beers)
Image
Tentoonstelling Cultuur in tijden van conflict
De mede door de Unesco Commissie georganiseerde fototentoonstelling 'Cultuur in tijden van gewapend conflict', was tijdens de conferentie te zien. (Foto: Carola Beers)

Side event bij het Nationaal Archief 

Na afloop van de conferentie organiseerde de Commissie voor geïnteresseerden een bezoek aan de tentoonstelling Pioniers – Fotografie door vrouwen in het Nationaal Archief. Met het bezoek vraagt de Commissie aandacht voor de rol van vrouwelijke fotografen in oorlogs-en journalistieke fotografie. Een rol die vaak onderbelicht blijft, maar goed aansluit bij de prioriteit gendergelijkheid van Unesco.

Image
foto van een jong meisje op straat uit 1976 in New York. Ze heeft een blikje cola vast.
Foto uit de tentoonstelling 'Pioniers - Fotografie door vrouwen' te zien in het Nationaal Archief.
New York, 1976, Foto: Jutka Rona | © Maria Austria Instituut (collectie Nationaal Archief)

De conferentie bood een waardevol platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van erfgoedbescherming. Alle inhoudelijke sessies kunnen online worden teruggekeken via deze link. Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen en uitkomsten van de panels verschijnt eveneens binnenkort via dezelfde link. 

Heeft u of uw organisatie komend jaar een activiteit op de planning staan op het gebied van erfgoedbescherming en ziet u deze graag opgenomen in de jubileumkalender op onze website, meld deze dan aan door een mail te sturen naar info@unesco.nl.

Loading...