Hogescholen en Universiteiten kunnen een Unesco-leerstoel aanvragen

Hogescholen en Universiteiten kunnen een Unesco-leerstoel aanvragen

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt hogescholen en universiteiten uit een aanvraag in te dienen voor een Unesco-leerstoel.

Unesco-leerstoelen maken deel uit van het wereldwijde Unesco Chairs netwerk dat bestaat sinds 1992 en onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw bevordert rondom Unesco-thema’s zoals cultuur, onderwijs, duurzaamheid, en mensenrechten.

De meer dan 700 Unesco-leerstoelen wereldwijd faciliteren de uitwisseling en toepassing van kennis om de doelen van Unesco te realiseren. De Sustainable Development Goals van de VN zijn daarin leidend.

Kenmerken

De Commissie moedigt in het bijzonder aanvragen aan op de volgende werkterreinen:

  1. Erfgoed – in het bijzonder erfgoed in de context van samenlevingsvraagstukken, zoals erfgoed in conflict, bedreigd erfgoed, betwist erfgoed, de bescherming van erfgoed of veranderende opvattingen over erfgoed.
     
  2. Technologie en samenleving – aanvragen vanuit diverse disciplines over bijvoorbeeld de rol van technologie in onze samenleving, de digitale samenleving, ethiek van Artificial Intelligence. Ook de toepassing en uitwerking van technologische innovatie in bepaalde sectoren, zoals media, onderwijs en cultuur vallen hieronder.  

De Commissie verwelkomt aanvragen met de volgende kenmerken:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid
  • Interdisciplinair, integraal karakter
  • Aantoonbare aandacht voor valorisatie
  • Toekomstbestendig, ook financieel (Unesco kan niet voorzien in financiering).

Meer informatie en aanvraagprocedure

Het internationale Unesco secretariaat beoordeelt nieuwe leerstoelaanvragen. De Nederlandse Unesco Commissie selecteert aanvragen en dient deze in bij het Unesco secretariaat. 

De commissie hanteert in 2020 de volgende deadlines voor aanvragen:

21 februari – uiting van blijk van belangstelling aan het bureau van de commissie.
27 maart – indienen aanvraag bij het bureau van de commissie. De commissie evalueert de aanvraag.
30 april – De commissie dient aanvragen in bij het Unesco secretariaat in Parijs.  

Meer informatie over het Unesco leerstoelenprogramma vind u in ons dossier. Een overzicht van de bestaande Unesco leerstoelen in Nederland treft u hier. De Engelstalige programmarichtlijn en beoordelingscriteria vindt u op de website van Unesco. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de commissie, Marike Bontenbal, mbontenbal@unesco.nl

Loading...