Geologie op school: Unesco-geoparken

Geologie op school: Unesco-geoparken

Ben je geïnteresseerd in geologisch erfgoed en wil je op jouw school meer aandacht besteden aan de Unesco Geoparken? Laat het ons dan graag weten. We inventariseren jullie wensen en interesses en kunnen dan afstemmen hoe de Nederlandse Unesco Commissie daarbij kan helpen.

Overal ter wereld worden Unesco-geoparken opgericht. Deze gebieden zijn belangrijk om geologisch erfgoed te erkennen en te beschermen. Het zijn initiatieven die op lokaal niveau, door lokale inwoners en gemeenschappen, worden georganiseerd. De Geoparken dragen bij aan duurzaamheid, welzijn en leefbaarheid. Nederland kent nu één Unesco geopark: De Hondsrug. Daarnaast zijn verschillende gebieden in Nederland bezig een nominatie voor te bereiden, zodat zij ook Unesco Geopark kunnen worden.

Unesco Global Geoparken zijn gebieden, erkend door Unesco, met geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde. Vaak zie je dat de geologie (hoe een gebied gevormd is) ook heel bepalend is voor de identiteit van het gebied. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen die identiteit. In een geopark zijn lokale organisaties, scholen en burgers sterk betrokken. Zij maken samen het verhaal van het gebied en het geopark zichtbaar. Doordat inwoners zich betrokken voelen, en zelf ook meer te weten komen over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, zullen zij zich ook meer inzetten om het geologisch erfgoed te beschermen en te houden, zo is de gedachte. 

Vanaf 2001 begonnen de eerste geoparken in verschillende landen samen te werken in een netwerk, dat later uitgroeide tot het Global Geoparks Network. De groei van het aantal geoparken is hard gegaan, en binnen twintig jaar mogen in totaal 166 gebieden in 44 landen zich Unesco Global Geopark noemen.

De meeste mensen kennen de VN-organisatie Unesco van het Werelderfgoed. Inderdaad zijn cultuur en erfgoed belangrijke onderwerpen voor de organisatie, maar wist je dat ook onderwerpen als ecologie, biodiversiteit, natuur en geologie onderdeel zijn van het werk van Unesco? Daarom is in 2015 het internationale netwerk van geoparken onder de vlag van Unesco verder gegaan. Op die manier wordt er ook een verband gelegd met waarden en idealen van de VN, waar de geoparken wereldwijd aan bijdragen: het streven naar welzijn, het beschermen van onze planeet en het werken aan een duurzame toekomst.

De Hondsrug is op dit moment het enige Unesco Global Geopark in Nederland. Het is een goed voorbeeld van hoe de geologie in grote mate het lokale landschap verklaart, alsmede de plek van de oorspronkelijke nederzettingen en de ligging van archeologische vondsten en cultuurhistorische elementen. Geologie, natuur, landschap, archeologie, en cultuurhistorie gaan dan ook hand in hand in het Geopark.

Naast Geopark de Hondsrug zijn er andere gebieden in Nederland die de ambitie hebben om een Unesco Global Geopark te worden. Deze gebieden werken hard om aan de eisen van Unesco te voldoen, zodat een Unesco-status kan worden aangevraagd. Dit zijn: Schelde Delta (Zeeland en Noord-Brabant); Peelhorst-Maasvallei (Noord-Brabant en Limburg); en Heuvelrug, Gooi en Vecht (Utrecht en Noord-Holland).

 

Nuttige links

Informatie over Unesco Geoparken

Informatie over Unesco Geopark de Hondsrug 

Internationale website Unesco Geoparken 

Loading...