Nieuws
Rosa Weekers liet tijdens de bijeenkomst de verschillen in het onderwijs zien als je van het ene naar het andere land migreert. (Foto: Jan Sluijter)
Nieuws
Over deze foto
Rosa Weekers laat als actrice de verschillen in het onderwijs zien, als je van het ene naar het andere land migreert. (Foto: Jan Sluijter)

Flexibiliteit is het toverwoord bij onderwijs en migratie

Flexibiliteit is het toverwoord bij onderwijs en migratie

Flexibiliteit is het toverwoord bij onderwijs en migratie

Op 25 april heeft de Nederlandse lancering plaatsgevonden van Unesco's rapport over de stand van het onderwijs in de wereld. De 2019 editie van dit Global Education Monitoring Report heeft migratie als thema. 

Leave no one behind, zegt de 2030 Agenda for Sustainable Development. Vluchtelingen, migranten en ontheemden zijn een groep mensen die een grote kans lopen om op achterstand te geraken.

Het Global Education Monitoring report 2019 vraagt daarom specifiek aandacht voor de onderwijskansen van deze groep. Tijdens de Nederlandse lancering van het rapport, op 25 april bij Unesco-school ROC Midden Nederland in Utrecht, presenteerde GEM-report directeur Antoninis de belangrijkste aanbevelingen.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is enorm belangrijk, betoogde Antoninis. Soms zitten bijvoorbeeld wetgeving rond onderwijs (leerplicht vanaf 5 jaar) en immigratie (geen papieren dus niet naar school) elkaar in de weg. Of de erkenning van diploma’s en vaardigheden is niet toereikend, waardoor mensen in feite overgekwalificeerd zijn voor het werk dat ze doen. Zorg dat je binnen de grenzen van het systeem de mogelijkheden opzoekt, en staar je niet blind op belemmeringen.

Er is mondiaal gezien nog veel werk aan de winkel. Van het geld dat over de hele wereld aan onderwijs besteed wordt, gaat verhoudingsgewijs erg weinig naar de landen met een laag gemiddeld inkomen. Mensen met een ander geboorteland dan het land waar ze onderwijs volgen, vallen vaker vroegtijdig uit.

Trauma

Antoninis blikte ook vooruit op een nog te publiceren onderzoek van het team, waarin men specifiek aandacht vraagt voor getraumatiseerde leerlingen en studenten. Ook in NL heeft 89% van de  docenten wel eens een getraumatiseerd kind in de klas gehad – maar lang niet iedere docent voelt zich voldoende toegerust om daar mee om te gaan.

Onder leiding van jongeren van de Unesco-jongerencommissie, discussieerden de deelnemers vervolgens over dilemma’s uit het rapport. Over diplomawaardering, omgaan met getraumatiseerde leerlingen in Nederland en elders, en over mogelijkheden om de schoolloopbaan soepel te laten verlopen.

Panel

In het afsluitende panel reageerden studente Samira Ibrahim, jongerencommissielid Umesh Lachmon en directeur Antoninis op de uitkomsten van de discussie. Zij hielden een warm pleidooi voor aandacht voor diversiteit, het tegengaan van segregatie en voor de dialoog: blijf met elkaar in gesprek, zoek naar ruimte en leer van elkaar.

Het rapport kunt u downloaden op: https://en.unesco.org/gem-report/report/2019/migration

Een fysiek exemplaar kunt u aanvragen via info@unesco.nl