Denk mee over ethische kwesties rondom kunstmatige intelligentie

Denk mee over ethische kwesties rondom kunstmatige intelligentie

Unesco roept iedereen op ideeën aan te leveren om een ethiek van artificiële intelligentie (AI) te kunnen ontwikkelen.

Als een headhunter vandaag de dag een vacature voor een hoogleraar wil vervullen en googlet op ‘professor’, dan levert die zoekactie een zeer eenzijdig beeld op hoe een professor eruit ziet (man, van middelbare leeftijd, wit, baard, etc.)

Niet neutraal

Algoritmes, zoals die van Google, zijn dus niet neutraal maar worden gevoed met oordelen, vooroordelen, voorkeuren en wensen. Bewust en onbewust krijgen algoritmes waarden mee. En dat roept allerlei ethische vragen op. Want het prominenter tonen van sommige berichten op sociale media kan mensen direct beïnvloeden om op een partij te stemmen, of juist niet. En of mensen in aanmerking komen voor een lening wordt nu al vaak beoordeeld door een virtuele assistent (een vorm van AI), die niet neutraal kan kijken, omdat deze eenvoudigweg niet zo geprogrammeerd is.

In november 2019 is door de lidstaten van Unesco besloten een mondiale ethische aanbeveling voor AI te ontwikkelen. Een groep van experts waaronder Unesco commissielid Peter-Paul Verbeek (TU Twente) hebben hiervoor een eerste aanzet gegeven waarna de komende zomerperiode consultaties zullen plaatsvinden.

Breed gedragen norm

Een uniek initiatief van Unesco, omdat vrijwel alle landen in de wereld hierbij betrokken zijn. De aanbeveling van Unesco biedt daarom een bijzondere kans om tot collectieve afspraken en een breed gedragen norm te komen over ethische aspecten van AI.

Langs een aantal routes wordt input opgehaald  voor deze aanbeveling. Onder meer via  regionale consultaties en via een online enquête. De regionale consultatie voor de Europese en Noord-Amerikaanse regio vindt eind juli plaats en wordt gecoördineerd door het Nederlandse Rathenau Instituut, nauw betrokken bij deze Unesco aanbeveling.

Enquête

De Nederlandse Unesco Commissie nodigt experts uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers en het bedrijfsleven om mee te denken over de nieuwe richtlijn. Dit kan door middel van het invullen van een enquête. De ontwikkelingen op het vlak van AI raken de samenleving als geheel. We roepen dan ook niet alleen AI-experts of ethici op maar bijvoorbeeld ook diegenen die vanuit het perspectief van onderwijs of gender mee willen nadenken.

De online enquête kan tot en met 31 juli worden ingevuld. Het is de bedoeling dat de aanbeveling eind 2021 kan worden vastgesteld. 

Update: Een verslag van de regionale consultatie voor Europa en Noord-Amerika valt te lezen op de website van het Rathenau Instituut. 

Loading...