De Unesco-scholendag: delen, delen, delen

De Unesco-scholendag: delen, delen, delen

Het belangrijkste doel van de Unesco-scholendag is delen: delen van ervaringen, ideeën en projecten tussen leerlingen, docenten en bestuurders van Unesco-scholen in Nederland. En dat gebeurde: een kleine 120 mensen kwamen af op de scholendag op 24 september bij de Haagse Hogeschool. Een kort verslag.

De leerlingenwerkgroepen bijvoorbeeld vertelden elkaar welke acties ze op school ondernemen om hun medeleerlingen te vertellen over Unesco. Veel werkgroepen organiseren activiteiten in het kader van Paarse vrijdag en ‘warme truien’-dag, of organiseren inzamelingen voor projecten in andere landen. Ook deelden ze de minder goed lopende zaken: we hebben meer jongens en meer leerlingen uit de onderbouw nodig!

Visie

Unesco Commissievoorzitter Kathleen Ferrier en Commissielid Leonard geluk deelden hun visie op het belang van onderwijs, en vroegen aan de zaal om ervaringen: wat loopt er goed op school, wat zou je meer willen, wat gaat er mis wanneer het niet goed loopt?

Ook erfgoed werd gedeeld: welk immaterieel erfgoed bevindt zich in de buurt van jouw school, en wat kun je daar mee in de klas? Kun je dat toepassen op elke willekeurige les? En wat is immaterieel erfgoed nu precies en waar moet het aan voldoen om op de inventaris immaterieel erfgoed te staan?

Subsidies

Geld, ook altijd een goed onderwerp om over uit te wisselen. Waar zijn de juiste subsidies te vinden, en wat voor een projecten kun je laten financieren? Ron Dekker en Annemieke van der Kooij vertelden over een aantal geslaagde Erasmus+ projecten, en medewerkers van het programma Erasmus+ beantwoordden vragen.

De scholendag is de enige dag van het Unesco-schooljaar waarop álle scholen bijeenkomen, daarbuiten zien de scholen elkaar per schooltype in een regulier overleg. En zo konden nu alle scholen meeluisteren naar ervaringen van een basisschool over ouderparticipatie, naar een ROC over de Sustainable Development Goals en nog een ROC over het actief betrekken van leerlingen. “Ontzettend informatief, alleen al om eens iets uit een heel andere context mee te krijgen”, zei een van de bezoekers.

Kwaliteitskader

De bestuurders van de diverse scholen tenslotte spraken over het kwaliteitskader Unesco-scholen. Dat is opgesteld in 2010 en wordt dit jaar herzien. Het kader moet inspiratie bieden en een leidraad zijn, maar vooral geen afvinklijstje worden, zeiden de aanwezigen. En het moet juist dat wat het Unesco-scholennetwerk zo bijzonder maakt centraal stellen: de Unesco-waarden, de verbindende thema’s en de reikwijdte van PO en VO naar MBO en HBO.

Loading...