Commissie staat op Vrouwendag stil bij vrouwen in de wetenschap

Commissie staat op Vrouwendag stil bij vrouwen in de wetenschap

Elk jaar vieren we op 8 maart de Internationale Vrouwendag, een dag waarop de rechten van vrouwen extra onder de aandacht worden gebracht. 

De Nederlandse Unesco Commissie benadrukt deze rechten vooral door haar inzet voor het L’Oréal-Unesco 'For Women in Science'-programma. Dat programma verleent beurzen en prijzen die bijdragen aan een groeiend aantal vrouwen in de wetenschap, met als doel om het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland te vergroten.

De Nederlandse ‘For Women in Science’-beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied van de life sciences, in de periode van drie tot tien jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi) te helpen bij hun wetenschappelijke loopbaan.

Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, elk met een omvang van €25.000. De beurs betreft een verblijf van een semester aan NIAS-KNAW. De negende ronde van het L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ start in het najaar van 2020. Nadere informatie over deze call volgt later dit jaar. 

In het ‘For Women in Science’-programma werkt de Unesco Commissie samen met L'Oréal, NIAS-KNAW, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

Loading...