Afscheid van Prinses Laurentien als Unesco-gezant Geletterdheid

Afscheid van Prinses Laurentien als Unesco-gezant Geletterdheid

Na elf jaar heeft Prinses Laurentien afscheid genomen als Unesco Speciaal Gezant Geletterdheid voor Ontwikkeling. In 2009 vroeg toenmalig Unesco directeur-generaal Matsuura haar voor deze taak. 

Het gezantschap kwam voort uit de betrokkenheid van prinses Laurentien met het thema laaggeletterdheid. Zo heeft ze bijvoorbeeld aan de wieg gestaan van de Stichting Lezen en Schrijven, die zich nog altijd inzet voor de bestrijding van laaggeletterdheid in Nederland.

In haar tijd als speciaal gezant koos ze voor een brede aanpak, en voor de dialoog met betrokkenen zelf. Ze heeft, zoals Unesco Commissielid Leonard Geluk het formuleerde tijdens haar online afscheidsbijeenkomst, “laaggeletterdheid op de agenda gezet, en een beweging in gang gebracht in zowel Nederland als in het buitenland”. Unesco’s assistent-directeur-generaal Giannini bedankte haar omdat “ze licht doet schijnen op onzichtbare mensen”, en te laten zien dat geletterdheid een recht is, en een noodzaak.

Unesco, zowel mondiaal als in Nederland, blijft zich inzetten voor geletterdheid. Het is een belangrijk onderdeel van Sustainable Development Goal 4, het recht op goed onderwijs voor iedereen. Unesco is de coördinerende VN-instantie voor dit ontwikkelingsdoel.

De Nederlandse Unesco-leerstoelhouder Maurice de Greef heeft juist deze week een advies uitgebracht over laaggeletterdheid waaruit blijkt dat laaggeletterden moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt en de samenleving. In Nederland gaat het om zo’n 2,5 miljoen mensen.

Loading...