Marx’ Communistisch Manifest en Das Kapital

De enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) van Karl Marx,en de eerste druk van Das Kapital, deel I (1867), met handgeschreven correcties van Marx in de kantlijn, worden al sinds de jaren dertig bewaard door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam.

Het Manifest en Das Kapital behoren tot de meest invloedrijke geschriften uit de wereldgeschiedenis en speelden een grote rol in de ontwikkeling van het socialisme, het communisme en andere revolutionaire bewegingen. Marx schreef ze in nauwe samenwerking met  Friedrich Engels. De populariteit van Marx’ theorieën is vanaf de jaren tachtig drastisch gedaald, maar in grote delen van de wereld is zijn invloed nog zeer merkbaar.

Het IISG heeft deze nominatie ingediend samen met de Duitse Nationale UNESCO Commissie. Inschrijving op het register vond plaats in 2013.

Eerste druk van Das Kapital, Deel I, met handgeschreven correcties van Karl Marx in de kantlijn.

 

Handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten