Een voorzittershamer. (Foto: CC/Flickr.com | KOMUnews)
Vacature
Over deze foto
De Nederlandse Unesco Commissie zoekt een nieuwe voorzitter.

Vacature: voorzitter Nederlandse Unesco Commissie

Vacature: voorzitter Nederlandse Unesco Commissie

Vacature: voorzitter Nederlandse Unesco Commissie

Deze vacature is gesloten.

Unesco, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, is opgericht na de Tweede Wereldoorlog en heeft als motto “Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed”.

Unesco draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en culturele diversiteit; en bevordert internationale samenwerking op het gebied van wetenschap. Unesco zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen en benadrukt het belang van een vrije en pluriforme pers.

Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is opgericht in 1947 en bestaat bij Koninklijk Besluit. De Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, en communicatie. De Commissie wordt ondersteund door een bureau.

De Nederlandse Unesco Commissie is op zoek naar een gezaghebbende en samenbindende

Voorzitter van de Unesco Commissie

Voor maximaal 3 dagdelen per week

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze initiërend en stimulerend optreedt om zo samen met de andere leden van de Commissie het Unesco-gedachtengoed in Nederland, inclusief  Caribisch Nederland (Bonaire, St Eustatius, Saba), over het voetlicht te brengen.

De voorzitter beschikt over:

  • aanzien en statuur en een breed netwerk in Nederland in (een of meerdere van) de werkvelden van Unesco: onderwijs, wetenschap, cultuur, communicatie, informatie en mensenrechten;
  • geloof in de doelstellingen van Unesco en capaciteit om deze te vertalen naar de uitvoering van het werkprogramma van de Unesco Commissie;
  • leiderschapskwaliteiten (communicatief, enthousiasmerend, samenbindend);
  • politiek en strategisch inzicht en ervaring als bestuurder;
  • de bereidheid om op te treden in de media en actief bij te dragen aan het maatschappelijk debat op voor Unesco relevante onderwerpen;
  • affiniteit met de internationale context van het werk van Unesco.

Bij de samenstelling van de Commissie wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen. Er is gelegenheid om geschikte kandidaten voor te dragen.

Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingsadviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacature. Benoeming geschiedt door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) voor een periode van vier jaar, met een mogelijke tweede termijn van vier jaar. Het tijdbeslag voor deze functie is gemiddeld 3 dagdelen per week. De vaste jaarlijkse vergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Inlichtingen

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

mw. drs. M.E.W. Schelhaas, algemeen secretaris Nederlandse Unesco Commissie
Telefoon: 06-10970898
E-mail: mschelhaas@unesco.nl

Interesse

Uw interesse voor de voorzittersfunctie kunt u kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting, uiterlijk 21 mei aanstaande te zenden aan de secretaris van de benoemingsadviescommissie:

Ministerie van OCW, Directie Internationaal Beleid
t.a.v. mw. drs. C.D.J. Dekker
E-mail: vacaturevznatcom@minocw.nl

De selectiegesprekken vinden plaats op 21 en 26 juni 2019.