De Nederlandse Unesco Commissie heeft een vacature op het gebied van wetenschapsbeleid. (Foto: Skeeze | Pixabay)
vacature
Over deze foto
De Nederlandse Unesco Commissie heeft een vacature op het gebied van wetenschapsbeleid.

Vacature: lid Nederlandse Unesco Commissie - Wetenschapsbeleid

Vacature: lid Nederlandse Unesco Commissie - Wetenschapsbeleid

Vacature: lid Nederlandse Unesco Commissie - Wetenschapsbeleid

Deze vacature is gesloten.

Unesco, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, is opgericht na de Tweede Wereldoorlog en heeft als motto ‘Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Unesco draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en culturele diversiteit; en bevordert internationale samenwerking op het gebied van wetenschap. Unesco zet zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen en benadrukt het belang van een vrije en pluriforme pers.

Nederlandse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Nationale Unesco Commissie. De Nederlandse Unesco Commissie is opgericht in 1947 en bestaat bij Koninklijk Besluit. De minister van OCW benoemt de elf leden, die vrijwillig hun deskundigheid voor de Commissie inzetten. De Commissie bevordert de bekendheid van Unesco, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in Unesco-programma’s en adviseert de Nederlandse overheid over Unesco-onderwerpen. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Leden van de Commissie

  • zijn deskundig en gezaghebbend op tenminste één van de vier domeinen van Unesco;
  • hebben een breed relevant netwerk en zijn bereid dat te delen;
  • hebben kennis van en/of affiniteit met de doelstellingen van Unesco;
  • zijn in staat om ook buiten hun eigen domein bij te dragen aan discussie en advies;
  • zijn bereid en in staat een actieve bijdrage te leveren – persoonlijk of via het effectief inzetten van haar/zijn netwerk aan de realisering van een of meer van de doelstellingen in het werkprogramma;
  • hebben de mogelijkheid en zijn bereid zich (ook buiten de vergaderingen) in te zetten voor de Commissie.

Gezien de huidige samenstelling zoekt de Commissie, aanvullend op bovenstaande, kennis en deskundigheid op het volgende terrein:

Vacature Commissielid Wetenschapsbeleid

  • Vooral gericht op (internationaal) wetenschapsbeleid en de maatschappelijke waarde van wetenschap (science for society), met onderwerpen als de Unesco Science Recommendation en Open Science;
  • gezien de verdere samenstelling van de Commissie een wetenschapper met een breed perspectief op het gebied van de natural sciences;
  • heeft visie op Open Science, wetenschapscommunicatie en/of citizen science.

Evenwichtige vertegenwoordiging

Bij de samenstelling van de Commissie wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

De Commissie roept geschikte kandidaten op om hun interesse kenbaar te maken. Het selectieproces wordt uitgevoerd door de Commissie, ondersteund door het bureau. De Commissie doet vervolgens een voordracht voor benoeming bij de minister van OCW. Benoeming is voor een periode van vier jaar, met een mogelijke tweede termijn van vier jaar.

Leden van de Commissie ontvangen een vacatievergoeding.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij Marielies Schelhaas, algemeen secretaris van de Unesco Commissie, 070 – 4 260 263 of stuur een e-mail naar vacature@unesco.nl.

Interesse

Wilt u reageren stuur dan uw cv, voorzien van een korte toelichting, uiterlijk 20 mei 2019 naar de algemeen secretaris van de Nederlandse Unesco Commissie via vacature@unesco.nl.

De gesprekken vinden plaats in juni 2019.