Memory of the World
Over deze foto

La Galigo

La Galigo

La Galigo

La Galigo, het mythische epos van de Buginezen in Zuid-Sulawesi, geldt als het langste epos ter wereld. La Galigo is bovendien een levende orale traditie op Sulawesi. In de Universiteitsbibliotheek in Leiden wordt een van de meest waardevolle manuscripten bewaard.

De meerderheid van de La Galigo-handschriften die bewaard zijn gebleven, bevinden zich in Indonesië en in Nederland. Het handschrift in Leiden bestaat uit twaalf delen en omvat het eerste deel van het omvangrijke Buginese episch gedicht, het langste fragment ter wereld.

Het handschrift maakt onderdeel uit van de collectie Indonesische handschriften van het Nederlands Bijbelgenootschap, gedeponeerd in de Universiteitsbibliotheek Leiden als permanent  bruikleen in de jaren 1905-1915.

Samen met een ander La Galigo-handschrift, dat bewaard wordt in het La Galigo Museum in Makassar, is het Leidse handschrift in 2011 opgenomen in het ‘Memory of the World’-Register van Unesco.