Het ‘Unesco Chairs’-programma

Het ‘Unesco Chairs’-programma is een wetenschapsprogramma van Unesco, opgezet in 1992. Het programma heeft als doel internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen via het opzetten van een netwerk van Unesco-leerstoelen, de zogenoemde ‘Unesco chairs’, en via netwerken van universiteiten (UNITWIN). De chairs wisselen wereldwijd kennis uit en stimuleren onderzoek en trainingen in de voor Unesco relevante werkvelden. 

(CC/Flickr.com | Daniel Parks)Innovatie

Deze wereldwijde samenwerking van leerstoelen, universiteiten en hoger onderwijsinstellingen leidt tot nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovatie, die vervolgens weer bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Het UNITWIN-programma heeft sinds 1992 tastbare resultaten geboekt, zoals het invoeren van nieuwe onderwijsprogramma’s en de internationalisering van bestaande onderwijsprogramma’s op universiteiten die lid zijn van het netwerk, met behoud van culturele diversiteit.  

Voordeel

Unesco heeft veel voordeel van de Chairs en UNITWIN: de netwerken leveren een directe lijn op met wetenschappers wereldwijd die bijdragen aan  onderzoek, training en programmaontwikkeling in de werkterreinen en agenda van Unesco. De leerstoelhouders zijn daarnaast een belangrijke schakel tussen de organisatie en het wetenschappelijke en maatschappelijke netwerk van de leerstoelhouders. Unesco-leerstoelen en UNITWIN-netwerken zijn daarom zowel ‘think tanks’ als bruggenbouwers tussen de wetenschap, het maatschappelijk middenveld, lokale gemeenschappen, onderzoek en beleid.

Noord-Zuid samenwerking

Een belangrijk uitgangspunt is dat via samenwerking tussen universiteiten in de ‘Global North’ en de ‘Global South’ capaciteitsopbouw kan plaatsvinden. De laatste jaren richt het programma zich ook op het stimuleren van Zuid-Zuid en Noord-Zuid-Zuid samenwerkingen, om kennisuitwisseling en capaciteitsversterking te stimuleren, bijvoorbeeld op het terrein van institutionele ontwikkeling en kennisproductie, en zo de ‘knowledge gap’ tussen Noord en Zuid te dichten.

Unesco Chairs in Nederland

Momenteel (2017) zijn er vijf Unesco-leerstoelen in Nederland:

1. Unesco Chair in Human Rights and Peace. Prof. dr. Fons Coomans, Maastricht University

2. Unesco Chair in Open Education. Prof. dr. Marco Kalz, Open Universiteit

3. Unesco Chair in Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs. Prof. dr. Paquita Pérez Salgado, Open Universiteit

4. Unesco Chair in Open Educational Resources. Dr. ir. Robert Schuwer, Fontys hogeschool

5. Unesco Chair in Social Learning and Sustainable Development. Prof. dr. Arjen Wals, Wageningen University

Daarnaast is prof. dr. Jacques Zeelen (Rijksuniversiteit Groningen) Unesco Chair in Lifelong Learning, Youth and Work, aan Gulu University, Oeganda.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten