Het Nederlands Nationaal IHP-HWRP comité

Het Nederlands Nationaal IHP-HWRP comité is een platform voor Nederlandse wetenschappers, beleidsmakers en praktijkmensen, die samen de Nederlandse positie ten aanzien van de waterprogramma's van UNESCO (IHP) en de World Meteorological Organisation (HWRP) bepalen. Het Comité richt zich op nationale en internationale kennisuitwisseling, onder meer met andere nationale IHP comités. In november 2015 heeft er bijvoorbeeld een workshop plaatsgevonden met het Duitse en Belgische IHP Comité over het monitoren van de water-gerelateerde Sustainable Development Goals.

Door Nederlandse expertise uit verschillende delen van de water sector samen te brengen, levert het Comité een waardevolle bijdrage aan de internationale netwerken van UNESCO en de World Meteorological Organisation (WMO).

Het UNESCO-IHP bestaat uit een Secretariaat (in Parijs) en een groot netwerk aan water-gerelateerde leerstoelen en watercentra. Nederland zelf is gastland van twee van deze centra: UNESCO Water Centra: Categorie 1 Centrum UNESCO-IHE Institute for Water Education en categorie 2 Centrum IGRAC, dat zich richt op grondwater. IGRAC is ook een WMO Centrum.

Doelen van het comité:

 • Bijdragen aan de internationale water onderzoeksagenda
 • Definiëren van de Nederlandse strategische positie ten aanzien van UNESCO-IHP en WMO-HWRP
 • Verbinden van Nederlandse onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen
 • Linken van Nederlandse experts aan potentiële partners in het buitenland
 • Informeren van partners over specifieke Nederlandse waterkennis en expertise
 • Delen van Nederlandse waterkennis met andere landen

Thematische werkgroepen

 • Een aantal thematische werkgroepen is opgericht rond IHP en WMO-gerelateerde thema's die samenvallen met Nederlandse expertise. De thema's die door ons worden ondersteund zijn:
 • Delta management & Building with nature (geleid door Deltares en Wageningen Universiteit)
 • Data collection and sharing (geleid door Universiteit van Utrecht en KNMI)
 • Sustainable groundwater management (geleid door IGRAC en Deltares)
 • Water cooperation and diplomacy, water policy and governance (geleid door Clingendael, Universiteit Twente, Deltares)
 • Disaster Risk Reduction and Hydrohazards (geleid door Wageningen Universiteit en Rijkswaterstaat)

Leden

De leden van het comité zijn de vertegenwoordigers van de ministeries, kennisinstellingen, onderzoeksorganisaties en operationele instanties met een sterke onderzoekscomponent. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

De huidige leden zijn:

 • Clingendael
 • Deltares
 • ITC
 • Commissie MER
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie voor Economische Zaken
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • NWO
 • Rijkswaterstaat
 • KNMI
 • TU Delft
 • Universiteit van Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Wageningen Universiteit and Research Centre 

Het comité heeft ook een aantal observers:

 • International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC)
 • Nationale UNESCO Commissie
 • Netherlands Water Partnership
 • Permanente Nederlandse vertegenwoordiging bij UNESCO
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education

Secretariaat

Het comité wordt ondersteunt door een secretariaat. Het secretariaat houdt de leden op de hoogte van de mogelijkheden in de UNESCO en WMO waterprogramma's en organiseert gezamenlijke activiteiten met de leden en partners. 

Contact

Op de website van het comité (Engelstalig) en in de flyer vindt u meer informatie over de waterprogramma's van UNESCO en het WMO, en de activiteiten, evenementen en publicaties. Neem gerust contact op met het secretariaat als u geïnteresseerd bent in het comité en zijn activiteiten.

E-mail:        ihp.hwrp [at] unesco.nl
Website:     ihp-hwrp.nl 
Twitter:       @IHP_NL

More information about the Netherlands National IHP-HWRP Committee can be found at ihp-hwrp.nl and in the flyer.

(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

Meer berichten