25
nov

Wat voor type onderwijs is bij uitstek geschikt om te leren voor duurzaamheid?

Wat voor type onderwijs, wat voor soort leerprocessen en leeromgevingen zijn nu bij uitstek geschikt om te breken met onduurzame waarden, routines, leefstijlen en systemen? Hoe kun je gedrag en mogelijkheden om duurzaam te handelen creëren die kunnen leiden tot een transitie naar een duurzamere wereld? Een wereld waarin alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in samenhang een plek krijgen.

In de vijfde aflevering van de online masterclass-serie over UNESCO en de SDG's gaat Arjen Wals, UNESCO-leerstoelhouder Social Learning for Sustainability aan Wageningen University, in op deze vragen. De gratis online masterclass is een samenwerking met de Open Universiteit. Gespreksleider bij deze masterclass is Anouschka Laheij

Omgang mens en aarde

Meer onderwijs leidt niet automatisch tot een wijzere omgang tussen mens en aarde. ‘Education for all’ was de afgelopen jaren het motto van de VN in het kader van de Millenium Development Goals, maar inmiddels is het denken hierover verder ontwikkeld.

Indien onderwijs enkel gericht is op het versterken van de economie en de mens niet in staat stelt om te leren leven binnen ecologische grenzen (‘planetary boundaries’) en om te gaan met de enorme schade die de mens veroorzaakt aan de mens zelf (o.a. armoede, ongelijkheid, uitbuiting) als aan de aarde (o.a. klimaatverandering, uitsterving van soorten, vergiftiging van water, bodem, atmosfeer en lichaam) dan versterkt het ‘by default’ onduurzaamheid. ‘Education as usual’ is dus geen optie meer.

Prof. dr. ir. Arjen Wals is naast UNESCO-leerstoelhouder ook hoogleraar Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability aan Wageningen University. In een filmpje over zijn inauguratie stelt hij dat duurzaamheid de ontbrekende schakel is in het onderwijs.  

Eerdere masterclasses op Youtube-kanaal UNESCO Commissie:

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten