5
okt

UNESCO-scholendag

Inholland, Theresiastraat 8, Den Haag

De jaarlijkse ontmoeting van alle Nederlandse UNESCO-scholen. Rectoren, docenten, leerlingen en andere betrokkenen ontmoeten elkaar en wisselen ideeën uit. 
Nieuw dit jaar is de presentatie van het Global Education Monitoring Report: een rapport waarin UNESCO vertelt hoe het staat met het behalen van doel 4 van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Programma:

Ontvangst in Mauritszaal vanaf 11:30

12:00 start programma: presentatie Global Education Monitoring Report (GEMR)
Met Taya Louise Owens en Jan van den Akker

Het GEMR laat zien dat onderwijs de potentie heeft om vooruitgang aan te zwengelen bij alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Maar het stelt ook dat onderwijs fundamenteel zal moeten veranderen om dat potentieel waar te maken. Daarnaast waarschuwt het rapport dat de wereld op grote achterstand staat bij het bereiken van de onderwijsdoelen die ze zelf heeft gesteld. Basisonderwijs voor iedereen zou in het huidige tempo pas gerealiseerd kunnen worden in 2042 en hoger middelbaar onderwijs voor iedereen pas in 2084. De deadline van 2030 zou dan met 50 jaar worden overschreden.

In tegenstelling tot de Millenniumdoelen, richten de SDG's zich niet alleen op het mondiale zuiden. Dus kunnen we nadrukkelijk de vraag stellen wat Nederland kan bijdragen aan de SDG's, en dan SDG4 over onderwijs in het bijzonder. Wat is de link tussen het rapport en de praktijk van het onderwijs, en hoe kunnen scholen bijdragen aan het behalen van de doelen? Kunnen UNESCO-scholen zich daarin specifiek onderscheiden?

13:15 eerste ronde workshops
1. Beleid: SDG 4.5: kansenongelijkheid in het onderwijs - “Mercy’s Blessing” (NB: Engelstalig)
moderator: May Taherzadeh 
Sustainable Development Goals, doel 4.5: "Laat voor 2030 de ongelijkheid in onderwijs verdwijnen en zorg dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen. Zorg ook dat kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking, inheemse bevolkingsgroepen en kinderen in kansarme omstandigheden gelijke toegang hebben tot (beroeps)onderwijs op alle niveaus."
May Taherzadeh schreef en regisseerde een film over kansenongelijkheid in het onderwijs, Mercy’s Blessing. Een inspirerende film die al diverse prijzen won. Met begeleidend materiaal erbij, is deze film bij uitstek geschikt om het gesprek te voeren over kansenongelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om de relatie te leggen tussen zo’n ontwikkelingsdoel en de eigen situatie. Want ook in Nederland zijn er grote onderlinge verschillen.
In deze workshop gaat May Taherzadeh met u het gesprek aan over de film en over de daarmee samenhangende vragen. 
2. Communicatie (moderatoren: Dirk van Delft en Martijn van Eck)
Eénmaal toegelaten tot het UNESCO-scholennetwerk, het bordje prijkt op de deur en de vlag wappert, begint het echte werk. Naast de mooie beleidsplannen en de inhoudelijke activiteiten is communicatie van groot belang. Hoe zorg je dat het bij alle docenten en leerlingen, en liefst ook hun ouders, bekend is dat de school UNESCO-school is en wat dat betekent? Hoe communiceer je binnen school, en hoe buiten school? En welke middelen kun je daarvoor inzetten? Hoe werkt het gebruik van het logo precies, wat mag er wel en niet?
Het Carolus Clusius College vertelt hoe zij de communicatie hebben aangepakt en wat zij daarin tegenkwamen. Gezamenlijk stellen we een lijst do's en don'ts in de communicatie op. 
3. Jongerenwerkgroepen UNESCO (moderatoren: Murielle van der Meer en Mary Kachavos)
Een van de suggesties van het SLO-kwaliteitskader voor UNESCO scholen, is dat er op iedere school een UNESCO leerlingenwerkgroep is, die zich bezig houdt met het zichtbaar maken van en betrekken van leerlingen bij UNESCO onderwerpen. Wil jij weten waar je bij het opzetten van zo'n werkgroep op moet letten? Of meer leren over wat andere UNESCO leerlingenwerkgroepen al hebben bereikt? De VN Jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO zullen tijdens deze workshop meer informatie geven over de mogelijkheden. Ook zul je samen met docenten en leerlingen van andere scholen samen brainstormen over hoe jullie elkaar komend jaar kunnen helpen.
4. Inspiratie: intercultureel leren  (moderator: Lisette Bouten)
Kennismaken met een andere cultuur, een kijkje in het leven van een internationale leeftijdsgenoot, aan de slag met spreekvaardigheid – een uitwisseling is een leerzame ervaring voor zowel leerlingen als docenten. Daarnaast is een uitwisseling een uitstekende context om te sturen op de ontwikkeling van interculturele competenties. Wat is intercultureel leren, wat zijn interculturele competenties en hoe richt u uw uitwisseling zo in, dat leerlingen hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan? Samen met collega’s van andere scholen gaat u hier met een concrete opdracht mee aan de slag om zo uw internationaliseringsprojecten meer inhoud te geven. Als we vrede en verdraagzaamheid willen in plaats van oorlogen. Wat is het dan dat we leerlingen mee willen geven als het gaat om cultuur en te zorgen voor onderling begrip? We leggen we uw huidige plannen en activiteiten op het gebied van internationalisering eens onder de loep. Waar draait het ons nu eigenlijk om bij internationalisering? Daarover gaat u met ons en andere deelnemers het gesprek aan: wat zijn uw doelen en behoeftes én wat kunnen projecten hierbij in de toekomst voor u betekenen?

14:30 tweede ronde workshops
1. Beleid: de Sustainable Development Goals en masterclasses (Taya Louise Owens en Marike Bontenbal)
De SDG’s en het beleid en de praktijk van UNESCO, en de serie online masterclasses die de UNESCO Commissie organiseert . Ook hierin staat de connectie tussen beleid en praktijk centraal: hoe zijn deze Global Goals te vertalen naar doorwrocht beleid en concrete interventies in de (onderwijs)praktijk. Hoe kun je leren voor duurzame ontwikkeling, wat is daarvoor nodig? Welke stappen in het ontwikkelen van curricula moeten we maken? En hoe zit het met de kansen voor duurzame ontwikkeling in een steeds groter wordende kennisdemocratie, de situatie waarin de kennis van burgers veel directer wordt benut in het democratische proces?  De masterclass-serie is een samenwerking met de Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders en de Open Universiteit.
2. Communicatie (moderatoren: Dirk van Delft en Martijn van Eck)
Eénmaal toegelaten tot het UNESCO-scholennetwerk, het bordje prijkt op de deur en de vlag wappert, begint het echte werk. Naast de mooie beleidsplannen en de inhoudelijke activiteiten is communicatie van groot belang. Hoe zorg je dat het bij alle docenten en leerlingen, en liefst ook hun ouders, bekend is dat de school UNESCO-school is en wat dat betekent? Hoe communiceer je binnen school, en hoe buiten school? En welke middelen kun je daarvoor inzetten? Hoe werkt het gebruik van het logo precies, wat mag er wel en niet?
Het Carolus Clusius College vertelt hoe zij de communicatie hebben aangepakt en wat zij daarin tegenkwamen. Gezamenlijk stellen we een lijst do's en don'ts in de communicatie op. 
3. Jongerenwerkgroepen UNESCO (moderatoren: Murielle van der Meer en Mary Kachavos)
Een van de suggesties van het SLO-kwaliteitskader voor UNESCO scholen, is dat er op iedere school een UNESCO leerlingenwerkgroep is, die zich bezig houdt met het zichtbaar maken van en betrekken van leerlingen bij UNESCO onderwerpen. Wil jij weten waar je bij het opzetten van zo'n werkgroep op moet letten? Of meer leren over wat andere UNESCO leerlingenwerkgroepen al hebben bereikt? De VN Jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO zullen tijdens deze workshop meer informatie geven over de mogelijkheden. Ook zul je samen met docenten en leerlingen van andere scholen samen brainstormen over hoe jullie elkaar komend jaar kunnen helpen.
4. inspiratie: voices of tolerance
Tijdens deze workshop vertellen we over het onderwijsproject Voices of Tolerance en gaan we met elkaar in korte tijd allerlei ideeën en (les)suggesties verzamelen waarmee we tolerantie kunnen bevorderen. Liefst op een uitdagende en inspiratievolle manier. We nemen het project Voices of Tolerance als case of misschien wel als inspiratiebron. Voices of Tolerance richt zich om vmbo leerlingen. Het is geïnitieerd vanuit Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, en wordt samenwerking met docenten, leerlingen, ouders en culturele- en maatschappelijke instellingen ontwikkeld. Het project is netwerk based en dialoog gestuurd. Een bijzonder werkwijze dat tot verrassende en inspiratievolle resultaten leidt en waarbij er veel ruimte is voor docenten om hun expertise in te zetten en te delen. Met het project komen leerlingen zelf aan het woord, over de actuele betekenis van vrijheid en (religieuze) tolerantie. Burgerschapsvorming en persoonsvorming vallen samen; tolerantie, hoe ga je met elkaar om en je buiten de vertrouwde omgeving durven uiten over actuele en lastige onderwerpen. Learning to live together en  Learning to do, komen sterk terug in dit programma. Voices of Tolerance vertelt jongeren niet dat ze tolerant moeten zijn, maar vraagt ze actief na te denken over dit onderwerp en hun stem (voice) te laten horen. De opzet van de workshop sluit hierbij aan. 

5. Beleid: rectorenoverleg (voorzitter: Marielies Schelhaas)
Voor welke keuzes kom je als (con)rector te staan als het gaat om UNESCO? Welke beslissingen neem je, hoe zorg je voor draagvlak en hoe bewaak je het profiel van de school? 
Na een presentatie van een van de scholen is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.  5.

15:30 plenaire terugkoppeling en borrel

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten